”Elektronik­skatten är politisk green­washing”

Elektronikskatten är inte bara skadlig för branschen och konsumenterna, den bidrar till att under­gräva förtroendet för miljö­politiken. Det skriver Kent Oderud, Home Appliances Sweden.

Företag anklagas ibland för greenwashing. Mindre uppmärksammat men lika allvarligt är politisk greenwashing – reformer som beskrivs som gröna utan grund. Ett tydligt exempel är elektronik­skatten. Regeringen har marknadsfört den som en miljöskatt, men i praktiken är den bara ett sätt för staten att samla in pengar, utan någon positiv effekt på miljön. Trots att flera myndigheter pekat på den bristande miljönyttan har regeringen fortsatt höja skatten.

Den första juli 2017 infördes elektronik­skatten. När skatten infördes var utgångs­punkten god. Att minska förekomsten av vissa miljö- och hälso­farliga ämnen i människors hemmiljö är något som de flesta kan skriva under på. Elektronik som vitvaror, telefoner och datorer identifierades som källor för vissa av dessa ämnen. Vad som inte nämns i debatten är varför ämnena finns i produkterna. De flamskydds­medel som beskattas används i produkterna för att göra dem brandsäkra. Det finns hårda säkerhets­krav på elektronik­produkter, vilket också är högst rimligt.

Tyvärr tar skattens brister inte stopp där och vitvaru­branschen har drabbats särskilt hårt. Skatte­beloppet, som bestäms utifrån varans typ och vikt, drabbar hushålls­apparater extra hårt eftersom de tenderar att väga mycket – utan att mängden flamskydds­medel skiljer sig från andra elektroniska produkter. Förra året stod vitvaror för nära hälften av den totala skatte­inbetalningen av elektronik­skatten.

Läs hela artikeln i SvD som publicerades den 4 september här 


Nyheter


Peder Qwist ny ledamot i Applia Sverige

– Severin har varit medlem i Applia under många år. Som företrädare för ett medlemsföretag ser jag det som naturligt

Nya medlemmar i APPLiA

APPLiAs årsmöte valde de in Electrolux Professional och PODAB som nya medlemmar den 11 maj. Mer information om de nya

Dyson är nya medlemmar i APPLiA

1978 blev James Dyson frustrerad över att hans dammsugare fungerade allt sämre. Han plockade isär den och upptäckte att påsen

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Applias kommentarer till regeringens budget

Högkostnadsskyddet för elkostnader ligger utanför budgeten. Utgångspunkten i budgeten är att inflationen ökar och den ekonomiska utvecklingen blir svag innebärande