”Elektronik­skatten är politisk green­washing”

Elektronikskatten är inte bara skadlig för branschen och konsumenterna, den bidrar till att under­gräva förtroendet för miljö­politiken. Det skriver Kent Oderud, Home Appliances Sweden.

Företag anklagas ibland för greenwashing. Mindre uppmärksammat men lika allvarligt är politisk greenwashing – reformer som beskrivs som gröna utan grund. Ett tydligt exempel är elektronik­skatten. Regeringen har marknadsfört den som en miljöskatt, men i praktiken är den bara ett sätt för staten att samla in pengar, utan någon positiv effekt på miljön. Trots att flera myndigheter pekat på den bristande miljönyttan har regeringen fortsatt höja skatten.

Den första juli 2017 infördes elektronik­skatten. När skatten infördes var utgångs­punkten god. Att minska förekomsten av vissa miljö- och hälso­farliga ämnen i människors hemmiljö är något som de flesta kan skriva under på. Elektronik som vitvaror, telefoner och datorer identifierades som källor för vissa av dessa ämnen. Vad som inte nämns i debatten är varför ämnena finns i produkterna. De flamskydds­medel som beskattas används i produkterna för att göra dem brandsäkra. Det finns hårda säkerhets­krav på elektronik­produkter, vilket också är högst rimligt.

Tyvärr tar skattens brister inte stopp där och vitvaru­branschen har drabbats särskilt hårt. Skatte­beloppet, som bestäms utifrån varans typ och vikt, drabbar hushålls­apparater extra hårt eftersom de tenderar att väga mycket – utan att mängden flamskydds­medel skiljer sig från andra elektroniska produkter. Förra året stod vitvaror för nära hälften av den totala skatte­inbetalningen av elektronik­skatten.

Läs hela artikeln i SvD som publicerades den 4 september här 


Nyheter


Rapport APPLiAs höstmöte 

Den 9 november var en viktig dag för APPLiA, då vi med stolthet genomförde ett framgångsrikt höstmöte. Morgonen kickstartades med

APPSTAT – branschens nya statistiksystem 

APPLiA framtidssäkrar och bygger nytt statistiksystem tillsammans med systerorganisationerna i Norden. Det nya systemet är i slutfasen och för 2024

Uppstartsmöte inom APPLiA Commercial

Medlemmarna konstaterade redan tidigt in i mötet att vid en utökning bör nästa produktgrupp bli disk och därefter storkök. John

Vi har döpt om oss!

2019 bytte vi namn från EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer) till APPLiA, vilket är en förkortning av engelskans “appliances”. Bakgrunden var