APPLiA:s öppna brev till Sveriges tillträdande miljöminister

APPLiA skriver ett öppet brev till den tillträdande miljöministern för att betona vikten av att få ett snabbt och effektivt agerande för att ersätta elektronikskatten med utökade ansträngningar för att i stället reglera användningen av de aktuella flamskyddsmedlen på europeisk nivå inom EU. Endast då kan en reglering få effekt på framforskningen av bättre substitut och de globala techföretagens produktionskedjor. 

Vem som tillträder som miljöminister är i skrivande stund oklart – men vem det än blir så får denne en möjlighet till en bra start i det nya värvet genom att ha vårt öppna brev på skrivbordet redan från start.

Hårt kritiserad elektronikskatt

En insikt om att dagens hårt kritiserade elektronikskatten är kontraproduktiv och enbart bidrar till ett minskat förtroende på politikens miljöåtgärder borde ingå i den nye miljöministerns arbetsbeskrivning. Och också en tuff attityd mot Finansdepartementets hunger att håva in ökade skatteintäkter från elektronikskatten år efter år borde ingå.

APPLiA delar givetvis ambitionen att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga kemikalier och skriver i det öppna brevet:  ”Men en skatt som fördyrar varorna för konsumenterna, skadar näringslivet och minskar arbetstillfällen utan några miljömässiga resultat är inte rätt väg. Branschen har sedan införandet arbetat hårt för att påvisa problemen skatten medför, både för oss och för miljön. Nu behöver vi din regerings politiska stöd och engagemang”.

Läs hela det öppna brevet till miljöministern här.


Nyheter


Rapport APPLiAs höstmöte 

Den 9 november var en viktig dag för APPLiA, då vi med stolthet genomförde ett framgångsrikt höstmöte. Morgonen kickstartades med

APPSTAT – branschens nya statistiksystem 

APPLiA framtidssäkrar och bygger nytt statistiksystem tillsammans med systerorganisationerna i Norden. Det nya systemet är i slutfasen och för 2024

Uppstartsmöte inom APPLiA Commercial

Medlemmarna konstaterade redan tidigt in i mötet att vid en utökning bör nästa produktgrupp bli disk och därefter storkök. John

Vi har döpt om oss!

2019 bytte vi namn från EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer) till APPLiA, vilket är en förkortning av engelskans “appliances”. Bakgrunden var