APPLiA:s öppna brev till Sveriges tillträdande miljöminister

APPLiA skriver ett öppet brev till den tillträdande miljöministern för att betona vikten av att få ett snabbt och effektivt agerande för att ersätta elektronikskatten med utökade ansträngningar för att i stället reglera användningen av de aktuella flamskyddsmedlen på europeisk nivå inom EU. Endast då kan en reglering få effekt på framforskningen av bättre substitut och de globala techföretagens produktionskedjor. 

Vem som tillträder som miljöminister är i skrivande stund oklart – men vem det än blir så får denne en möjlighet till en bra start i det nya värvet genom att ha vårt öppna brev på skrivbordet redan från start.

Hårt kritiserad elektronikskatt

En insikt om att dagens hårt kritiserade elektronikskatten är kontraproduktiv och enbart bidrar till ett minskat förtroende på politikens miljöåtgärder borde ingå i den nye miljöministerns arbetsbeskrivning. Och också en tuff attityd mot Finansdepartementets hunger att håva in ökade skatteintäkter från elektronikskatten år efter år borde ingå.

APPLiA delar givetvis ambitionen att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga kemikalier och skriver i det öppna brevet:  ”Men en skatt som fördyrar varorna för konsumenterna, skadar näringslivet och minskar arbetstillfällen utan några miljömässiga resultat är inte rätt väg. Branschen har sedan införandet arbetat hårt för att påvisa problemen skatten medför, både för oss och för miljön. Nu behöver vi din regerings politiska stöd och engagemang”.

Läs hela det öppna brevet till miljöministern här.


Nyheter


APPLiA:s öppna brev till Sveriges tillträdande miljöminister

Vem som tillträder som miljöminister är i skrivande stund oklart – men vem det än blir så får denne en

”Elektronik­skatten är politisk green­washing”

Företag anklagas ibland för greenwashing. Mindre uppmärksammat men lika allvarligt är politisk greenwashing – reformer som beskrivs som gröna utan grund.

Nya konsumentköplagen

En stor förändring i den nya konsumentköplagen har att göra med så kallad omvänd bevisbörda. Med den nya lagen förlängs

APPLiAs remissvar om Elektronikskatten

Den 19 april skickade vi in vårt remissvar på ”En enklare och tydligare kemikalieskatt” där vi konstaterar att det tydligt