APPLiA:s öppna brev till Sveriges tillträdande miljöminister

APPLiA skriver ett öppet brev till den tillträdande miljöministern för att betona vikten av att få ett snabbt och effektivt agerande för att ersätta elektronikskatten med utökade ansträngningar för att i stället reglera användningen av de aktuella flamskyddsmedlen på europeisk nivå inom EU. Endast då kan en reglering få effekt på framforskningen av bättre substitut och de globala techföretagens produktionskedjor. 

Vem som tillträder som miljöminister är i skrivande stund oklart – men vem det än blir så får denne en möjlighet till en bra start i det nya värvet genom att ha vårt öppna brev på skrivbordet redan från start.

Hårt kritiserad elektronikskatt

En insikt om att dagens hårt kritiserade elektronikskatten är kontraproduktiv och enbart bidrar till ett minskat förtroende på politikens miljöåtgärder borde ingå i den nye miljöministerns arbetsbeskrivning. Och också en tuff attityd mot Finansdepartementets hunger att håva in ökade skatteintäkter från elektronikskatten år efter år borde ingå.

APPLiA delar givetvis ambitionen att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga kemikalier och skriver i det öppna brevet:  ”Men en skatt som fördyrar varorna för konsumenterna, skadar näringslivet och minskar arbetstillfällen utan några miljömässiga resultat är inte rätt väg. Branschen har sedan införandet arbetat hårt för att påvisa problemen skatten medför, både för oss och för miljön. Nu behöver vi din regerings politiska stöd och engagemang”.

Läs hela det öppna brevet till miljöministern här.


Nyheter


Peder Qwist ny ledamot i Applia Sverige

– Severin har varit medlem i Applia under många år. Som företrädare för ett medlemsföretag ser jag det som naturligt

Nya medlemmar i APPLiA

APPLiAs årsmöte valde de in Electrolux Professional och PODAB som nya medlemmar den 11 maj. Mer information om de nya

Dyson är nya medlemmar i APPLiA

1978 blev James Dyson frustrerad över att hans dammsugare fungerade allt sämre. Han plockade isär den och upptäckte att påsen

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Applias kommentarer till regeringens budget

Högkostnadsskyddet för elkostnader ligger utanför budgeten. Utgångspunkten i budgeten är att inflationen ökar och den ekonomiska utvecklingen blir svag innebärande