Viktig information från Energimyndigheten

Med anledning av APPLiAs adresserade frågor till Enerimyndigheten angående försäljning av produkter med energiklass F publicerar vi nedan myndighetens svar. Frågorna gäller skärpning av ekodesignkraven för en eller flera produktkategorier av vitvaror.

De produkter som satts på marknaden före 1 mars 2024 får återförsäljaren sälja under obegränsad tid och dessa får fortsätta säljas med den energimärkning som följt med produkten men måste vara enligt senaste energimärkningsförordningen för den aktuella produkten.

Produkter som omfattas av skärpningen av ekodesign och inte uppfyller de nya ekodesignkraven får sättas på EU-marknaden tom 28 februari 2024. Därefter får inga produkter sättas på marknaden som inte uppfyller de skärpta ekodesignkraven.

Produkter som omfattas av skärpningen och sätts på marknaden från 1 mars 2024 måste däremot alltså uppfylla de nya ekodesignkraven.

En relaterad sak är artikel 11.10 i ramförordningen som specificerar vad som gäller för produkterna som omfattas av skärpningen och sätts på marknaden från 1 mars 2024.

Enligt ramförordningens artikel 11.10 ska de energiklasser som inte längre är tillåtna enligt ekodesign ”visas på etiketten i grått (…) Etiketten med grå klasser ska endast användas för nya produktenheter som släpps ut på marknaden eller tas i bruk.” En textdel är struken pga. att detta inte finns med i de delegerade akterna. Energimyndigheten diskuterar för närvarande detta men deras preliminära tolkning är att bestämmelsen innebär att alla produktenheter som sätts på marknaden från 1 mars 2024 ska ha etiketter där de energiklasser som inte längre är tillåtna anges i grått.

Begreppet ”sätta på marknaden” finns definierat i EU:s Blå bok. EUR-Lex – 52022XC0629(04) – EN – EUR-Lex (europa.eu)


Nyheter


Dyson är nya medlemmar i APPLiA

1978 blev James Dyson frustrerad över att hans dammsugare fungerade allt sämre. Han plockade isär den och upptäckte att påsen

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Applias kommentarer till regeringens budget

Högkostnadsskyddet för elkostnader ligger utanför budgeten. Utgångspunkten i budgeten är att inflationen ökar och den ekonomiska utvecklingen blir svag innebärande

APPLiA och Elektronikbranschen debatterar i Altinget

En skatt utan miljödrivande effekt och som är starkt inflationsdrivande, dels till följd av sin utformning, dels på grund av

Moms – ett hinder för ett cirkulärt samhälle

Moms – mervärdesskatt – hanteringen av denna kan vara en nyckel till ett mer cirkulärt beteende bland medborgarna i vårt