Viktig information från Energimyndigheten

Med anledning av APPLiAs adresserade frågor till Enerimyndigheten angående försäljning av produkter med energiklass F publicerar vi nedan myndighetens svar. Frågorna gäller skärpning av ekodesignkraven för en eller flera produktkategorier av vitvaror.

De produkter som satts på marknaden före 1 mars 2024 får återförsäljaren sälja under obegränsad tid och dessa får fortsätta säljas med den energimärkning som följt med produkten men måste vara enligt senaste energimärkningsförordningen för den aktuella produkten.

Produkter som omfattas av skärpningen av ekodesign och inte uppfyller de nya ekodesignkraven får sättas på EU-marknaden tom 28 februari 2024. Därefter får inga produkter sättas på marknaden som inte uppfyller de skärpta ekodesignkraven.

Produkter som omfattas av skärpningen och sätts på marknaden från 1 mars 2024 måste däremot alltså uppfylla de nya ekodesignkraven.

En relaterad sak är artikel 11.10 i ramförordningen som specificerar vad som gäller för produkterna som omfattas av skärpningen och sätts på marknaden från 1 mars 2024.

Enligt ramförordningens artikel 11.10 ska de energiklasser som inte längre är tillåtna enligt ekodesign ”visas på etiketten i grått (…) Etiketten med grå klasser ska endast användas för nya produktenheter som släpps ut på marknaden eller tas i bruk.” En textdel är struken pga. att detta inte finns med i de delegerade akterna. Energimyndigheten diskuterar för närvarande detta men deras preliminära tolkning är att bestämmelsen innebär att alla produktenheter som sätts på marknaden från 1 mars 2024 ska ha etiketter där de energiklasser som inte längre är tillåtna anges i grått.

Begreppet ”sätta på marknaden” finns definierat i EU:s Blå bok. EUR-Lex – 52022XC0629(04) – EN – EUR-Lex (europa.eu)


Nyheter


Uppstartsmöte inom APPLiA Commercial

Medlemmarna konstaterade redan tidigt in i mötet att vid en utökning bör nästa produktgrupp bli disk och därefter storkök. John

Vi har döpt om oss!

2019 bytte vi namn från EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer) till APPLiA, vilket är en förkortning av engelskans “appliances”. Bakgrunden var

En sommarhälsning från APPLiA Sverige

Under det gångna året har vi fortsatt att arbeta för rättvisa och effektfulla beskattningsregler och lagar. Vi bearbetar aktivt våra

Peder Qwist ny ledamot i Applia Sverige

– Severin har varit medlem i Applia under många år. Som företrädare för ett medlemsföretag ser jag det som naturligt