Vi har döpt om oss!

2019 bytte vi namn från EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer) till APPLiA, vilket är en förkortning av engelskans “appliances”. Bakgrunden var att vi ville dela samma namn som vår europeiska organisation och majoriteten av de nationella motsvarigheterna i Europa för att få större gehör och genomslag för vår verksamhet. 

Vårt servicebolag EHL AB har av administrativa skäl dock behållit sitt gamla namn fram tills i somras då vi tog det sista steget och bytte namn till APPLiA Sverige AB.  

Remissvar inskickat för Right to repair 

Under sommaren har förslaget om Right To Repair, vilket följer av ECO-designdirektivet, varit ute på remiss innan implementering i svensk lagstiftning. APPLiA har som remissinstans självklart svarat. I korthet föreslås att öka cirkulär användning av produkter i samhället. Leverantörer skall hålla reservdelar längre, tillgängliggöra reparationsanvisningar till reparatörer för att möjliggöra att konsumenter i ökad utsträckning skall kunna få sina produkter reparerade i större utsträckning. 

APPLiA stödjer cirkulär användning av produkter men påpekar att det behövs fler lagändringar inom bland annat RUT och Elektronikskatten för att få till stånd en ökad cirkulär ekonomi avseende dessa produkter. 

Ta del av APPLiAs remissvar i sin helhet här. 


Nyheter


Uppstartsmöte inom APPLiA Commercial

Medlemmarna konstaterade redan tidigt in i mötet att vid en utökning bör nästa produktgrupp bli disk och därefter storkök. John

Vi har döpt om oss!

2019 bytte vi namn från EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer) till APPLiA, vilket är en förkortning av engelskans “appliances”. Bakgrunden var

En sommarhälsning från APPLiA Sverige

Under det gångna året har vi fortsatt att arbeta för rättvisa och effektfulla beskattningsregler och lagar. Vi bearbetar aktivt våra

Peder Qwist ny ledamot i Applia Sverige

– Severin har varit medlem i Applia under många år. Som företrädare för ett medlemsföretag ser jag det som naturligt