Uppstartsmöte inom APPLiA Commercial

En ny verksamhetsgren inom APPLiA för de företag som har utrustning riktad för professionell användning har startats och då primärt inom tvätt. I början av september arrangerades det första mötet för medlemmarna.

Medlemmarna konstaterade redan tidigt in i mötet att vid en utökning bör nästa produktgrupp bli disk och därefter storkök.

John Johansson, Electrolux Professional, konstaterade att det viktigaste frågorna för branschen är av regulativ art såsom standarder, energimärkning och microplastfiltrering. Här behöver branschen samarbete för att lösa kärnfrågorna på europanivå eftersom företagen arbetar på en global marknad.

Jimmy Nilsson, PODAB, föreslår att någon form av marknadsstatistik tas fram för branschen på en övergripande aggregerad nivå för att företagen skall få en förfinad kunskap om utveckling i branschen.

Inför kommande möte kommer en konsult för offentlig upphandling bjudas in som kan vara behjälplig inför de frågor som uppstår kring anbudshandlingar som ibland kan vara ofullständiga eller irrelevanta.


Nyheter


Nytt år och avstamp för framtiden

APPLiA växer med nya medlemsföretag och utökar inriktningen, därtill har vi lanserar ett nordiskt system för branschstatistiken. Året har med

Bokslut för ett händelserikt år

Våra produkter har ett stort värde för hushållen och utbyten sker kontinuerligt även i sämre tider för konsumenterna. Ingen väljer

Rapport APPLiAs höstmöte 

Den 9 november var en viktig dag för APPLiA, då vi med stolthet genomförde ett framgångsrikt höstmöte. Morgonen kickstartades med

APPSTAT – branschens nya statistiksystem 

APPLiA framtidssäkrar och bygger nytt statistiksystem tillsammans med systerorganisationerna i Norden. Det nya systemet är i slutfasen och för 2024