APPSTAT – branschens nya statistiksystem 

APPLiA framtidssäkrar och bygger nytt statistiksystem tillsammans med systerorganisationerna i Norden. Det nya systemet är i slutfasen och för 2024 kommer vi vara i drift med det nya systemet. Ett nytt datoriserat system har till syfte att snabbare få fram statistik och nordiska redovisningen, samtidigt som rapportering, påminnelser och sammanställningar automatiseras. Produktkoderna som etablerades i Norden 2017 fortsätter gälla. 

Med ett nytt uppdaterat gemensamt nordiskt system kommer vi bättre kunna tillgodose medlemsföretagen krav på marknadsstatistik de kommande åren. WestArt som har utvecklat XPOS är de som håller på att utveckla det nya systemet. 

  


Nyheter


Rapport APPLiAs höstmöte 

Den 9 november var en viktig dag för APPLiA, då vi med stolthet genomförde ett framgångsrikt höstmöte. Morgonen kickstartades med

APPSTAT – branschens nya statistiksystem 

APPLiA framtidssäkrar och bygger nytt statistiksystem tillsammans med systerorganisationerna i Norden. Det nya systemet är i slutfasen och för 2024

Uppstartsmöte inom APPLiA Commercial

Medlemmarna konstaterade redan tidigt in i mötet att vid en utökning bör nästa produktgrupp bli disk och därefter storkök. John

Vi har döpt om oss!

2019 bytte vi namn från EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer) till APPLiA, vilket är en förkortning av engelskans “appliances”. Bakgrunden var