Bokslut för ett händelserikt år

Återigen ett händelserikt år med många utmaningar. Omvärlden fortsätter påverka oss med råvarupriser, elpriser, inflation, räntor och inbromsning i nybyggnationen. Mellan alla dessa mörka moln finns ändå tendenser till solglimtar. Försäljningen faller inte lika mycket som för andra branscher.

Våra produkter har ett stort värde för hushållen och utbyten sker kontinuerligt även i sämre tider för konsumenterna. Ingen väljer bort disk- eller tvättmaskinen i hemmet. Andra branscher har tuffare tider med ett större marknadsbortfall då konsumenterna inte uppgraderar en fortfarande fungerande TV eller telefon. Kan det här vara början till en mer hållbar konsumtion där vår bransch är stark, där vi tydligt effektiviserat produkterna både utifrån innovation och lagkrav såsom energimärkning? Jag känner mig optimistisk och vågar påstå att så är fallet.

Under kommande år kommer vi kommunicera mer kring bland annat branschens värderingar inom miljö, innovation och hållbarhet för att bli en än mer attraktiv bransch.  Våra produkter har varit en grund för jämställdhetsarbetet över de senaste decennierna och är även fortsatt en av de viktigaste parametrarna för möjligheten att ha två förvärvsarbetande vuxna i familjen.

APPSTAT är i slutfasen av utvecklingen för att branschen skall få ett nytt gemensamt statistiksystem i hela Norden. APPLiA i alla de nordiska länderna har bidragit till detta gemensamma projekt som skall underlätta för företagens rapportering och samverkan kring statistiken. Övergången kommer ske 2024 och vi kommer återkomma till alla rapporterande företag efter ledigheterna.

Med det sagt vill jag önskar er alla sköna dagar så här i slutet av året.

/Matts Spångberg, vd APPLiA Sverige


Nyheter


Nytt år och avstamp för framtiden

APPLiA växer med nya medlemsföretag och utökar inriktningen, därtill har vi lanserar ett nordiskt system för branschstatistiken. Året har med

Bokslut för ett händelserikt år

Våra produkter har ett stort värde för hushållen och utbyten sker kontinuerligt även i sämre tider för konsumenterna. Ingen väljer

Rapport APPLiAs höstmöte 

Den 9 november var en viktig dag för APPLiA, då vi med stolthet genomförde ett framgångsrikt höstmöte. Morgonen kickstartades med

APPSTAT – branschens nya statistiksystem 

APPLiA framtidssäkrar och bygger nytt statistiksystem tillsammans med systerorganisationerna i Norden. Det nya systemet är i slutfasen och för 2024