Service och XPOS/XREP

Välkommen till mötet med Service och XPOS/XREP hos oss på APPLiA den 18 oktober.

I höst har vi valt att hålla mötet med Service och XPOS under samma dag för att underlätta för er som deltar i båda och reser utifrån.

Agendan för APPLiA Service