APPLiA års och vårmöte 11 maj

APPLiAs års och vårmöte sker den 11 maj på The Winery hotel i Solna, Stockholm.

Mer information och inbjudan kommer längre fram.