APPLiA årsmöte

Välkommen till APPLiAs årsmöte som i år hålls på vackra Villa Källhagen på Djurgården i
Stockholm den 9 maj. Vi får besök av ekonomen Lena Hagman som informerar om
konjunkturläget och det senaste inför nästa års avtalsrörelse samt Frida Andersson som ska
tala om TeknikCollege, ett koncept som initierats för att öka attraktionskraften till tekniska
utbildningar. Just nu genomför APPLiA också en enkätundersökning för samtliga medlemmar
som kommer redovisas på årsmötet.

Torsdag 9 maj
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Kent inleder årsmötet
13.15-13.45 Lena Hagman, Teknikföretagen
13.45-14.15 Frida, TeknikCollege
14.15-14.30 Fika
14.30-16.00 APPLiA årsmöte

Talare:

Lena Hagman, ekonom, Teknikföretagen, kommer att informera om konjunkturläget i Sverige och vad vi kan förvänta oss inför nästa års avtalsrörelse.

Kent Oderud, ordförande, APPLiA.

Frida Andersson, Teknikföretagen, informerar om konceptet TeknikCollege som initierades av en rad stora svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.