APPLiA årsmöte 24 maj 2022

Välkomna alla medlemmar att anmäla er till APPLiAs årsmöte!

PlatsBergendal, Landsnoravägen 110, Sollentuna
Tid: kl 12:30 med inledande gemensam lunch, beräknat avslut kl 16:30
Program för dagen

På årsmötet kommer följande talare:

Johan Svedberg, Svedberg Procurement and Bid AB Procbid som informerar om upphandling och den generella lagstiftningen med tips och tankar.

Martin Seger, Vd på El-Kretsen, kommer berättar lite om kommande upphandlingar, teknikskiften (plast) och lite om råvarupriser och hur det påverkar återvinning och återbetalningar framåt.

Övriga punkter på mötet:

  • Senaste kring utredningen om elektronikskatten för vitvaror och småapparater
  • Marknadsutvecklingen för vitvaror resp. hushållsapparater
  • APPLiAs verksamhetsplan för 2022