Branschekonomiska gruppen

APPLiA har i vår förändringsprocess beslutat att förändra arbetet inom Ekonomi-/kreditchefsgruppen. Vi etablerar nu ett nytt forum för föreningens medlemsföretag och dess anställda med fokus på breda frågor kring branschens ekonomiska frågor. Inriktningen av gruppens ämnesområden framgår av den bifogade bilagan.

Mötena är därför öppna för fler ur medlemsföretagen med arbetsuppgifter/intresse kring dessa frågor.

Ta gärna med en kollega som berörs av frågorna och som kan ha glädje av informationen. Glöm inte att anmäla alla deltagare här!