APPLiA möte om branschstandard för installation av hällfläktar

APPLiAs medlemmar är kallade till digitalt möte om branschstandard för installation av hällfläktar.

Kontakta kansliet ifall du vill delta och inte har anmält dig ännu.