APPLiA Service

APPLiA har i vår förändringsprocess beslutat att förändra arbetet och återuppta möten inom Service. Vi etablerar nu ett nytt forum för föreningens medlemsföretag och dess anställda med fokus på breda frågor kring branschens frågor inom service. Inriktningen av gruppens ämnesområden framgår här.

Mötena är därför öppna för fler ur medlemsföretagen med arbetsuppgifter/intresse kring dessa frågor.
Ta gärna med en kollega som berörs av frågorna och som kan ha glädje av informationen.

Ni kan redan nu anmäla alla deltagare här!