APPLiAs höstmöte 15 nov

Välkommen till höstmötet då vi äntligen kan träffas.

Mötet hålls på The Winery Hotel i Solna. Vi startar med gemensam lunch kl. 12.30 och har sedvanligt höstmöte efteråt.

På höstmötet lyfter vi bland annat detta:

  • Senaste kring utredningen om elektronikskatten för vitvaror och småapparater
  • Indexuppräkning samt överindexering av elektronikskatten
  • Marknadsutvecklingen för vitvaror resp. hushållsapparater och marknadsprognos för 2022
  • Pant för småapparater och småelektronik
  • APPLiAs verksamhetsplan för 2022

Mer information hittar du via anmälan.