Lunch med APPLiAnytt

APPLiA-nytt behöver dig!

APPLiA-nytt, tidigare EHL-nytt, har nu ett stort antal läsare inom vitvarubranschen och vitvaruhandeln och har blivit en etablerad kanal för nyheter, bakgrund, nyttigheter och händelser med vitvaruanknytning för hela branschen. Hemsidan uppdateras en gång i veckan då ett nyhetsbrev går ut till prenumeranterna.

Nyhetsbidrag från våra branschföretag har givetvis prioritet i nyhetsflödet, och innehållet är till stor del beroende av just sådan input från alla våra medlemsföretag. APPLiA vill därför bjuda in dig till ett lunchmöte tillsammans med Ola Larsson, redaktör för APPLiA-nytt, med målsättningen att korta kontaktvägarna mellan medlemsföretagen och APPLiA-nytt samt att komplettera de preliminära planer som finns för APPLiA-nytt för hösten med medlemsföretagens önskemål och synpunkter.

Tema:

  • Lär känna redaktör Ola Larsson
  • Hur kan ditt företag och övriga bransch-företag få större exponering i APPLiA-nytt
  • Hur kan innehållet bli ännu mer bransch-relevant?
  • Redaktionens och APPLiAs planer för höstens utgåvor

Så om du eller din kollega arbetar med kommunikation, marknadsföring eller närliggande uppgifter inom ditt företag och brinner för att dessa områden kan föra branschen framåt, är du välkommen att anmäla dig.

Lunch serveras i APPLiAs/Teknikföretagens lokaler

Anmälan senast den 7 oktober

Vid frågor; kontakta Anna Liljestrand, tel. +46 8 78 209 16, mail: anna.liljestrand@tebab.com

Välkommen den 11:e oktober.

www.applianytt.se