Möte för medlemmar i Småelektronik

APPLiA:s medlemmar inom Småelektronik har möte den 26 augusti i Solna.

Inbjudan skickas ut till medlemmarna. Har ni frågor om mötet kontakta kansliet.