Möte för medlemmar i Småapparat

APPLiA:s medlemmar inom Småapparat har möte den 21 september i Solna.

Inbjudan skickas ut till medlemmarna. Har ni frågor om mötet kontakta kansliet.