Service och XPOS/XREP möte

APPLiA planerar att arrangera ett Service och XPOS/XREP möte i Stockholm den 9 april.

Preliminär agenda blir: Servicemöte kl. 10:00-12:00 / gemensam lunch kl. 12:00 och XPOS/XREP möte kl. 13:00-15:30