Teknikföretagens EU-debatt

Vilket EU vill nästa mandatperiods svenska EU-parlamentariker arbeta för? Vilka frågor är viktigast för partierna och kandidaterna – och framförallt, vilka frågor är viktigast för Sverige?

Den 26 maj väljer Sverige nya representanter till EU-parlamentet. Men vilken väg kommer det nya parlamentet och den nya kommissionen att gå? Ska EU bli större eller mindre? Mer öppet eller mer stängt? Som ett exportberoende land är Sverige beroende av goda förutsättningar för handel med omvärlden – samtidigt blåser protektionistiska vindar i EU. Vad gör svenska partier för att möta en utveckling som kan slå hårt mot svensk industri och svensk ekonomi?

Välkommen på EP-valdebatt hos Teknikföretagen!

Deltagare
Jytte Guteland (S)
Said Abdu (L)
Emma Wiesner (C)
Tomas Tobé (M)
Charlie Weimers (SD)
Jennie Cato, enhetschef Handel och hållbarhet, Teknikföretagen
Anna Olin Kardell, moderator

Datum & plats
11 april, kl 08.30-09.30, frukost från 08.00. Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm.

Föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Vid frågor, kontakta Gustav Wiel-Berggren.