Ändrade skattesatser / elektronikskatten

Nu har de nya skattesatserna för elektronikskatten (som tidigare återfanns i regeringens budgetproposition) bekräftats av Skattemyndigheten och finns nu tillgängliga på Skatteverkets hemsida. Dessa är uppräknade med KPI-index och gäller från den 1 januari 2023 för alla skattskyldiga av denna punktskatt.

De nya skattesatserna:

  • Vitvaror:   12kr/kg (tidigare 11kr/kg)
  • Övriga elektronikvaror: 181kr/kg (tidigare 166kr/kg)
  • Maximalt skattebelopp 497kr/vara (tidigare 457kr/vara)

Ökat med 55 procent sedan införandet

Detta är en höjning med hela 9 procent gentemot 2021 och som följer det KPI-index som den årliga uppräkningen av skatten baseras på. Detta innebär att sedan införandet av elektronikskatten 2017 så har skatten ökat med hela 55 procent. Ingen annan skatt i Sverige har ökat lika mycket under den korta tid som gått sedan införandet! Räkna också med en påspädning av inflationen p.g.a. denna höjning.

Kritiken mot denna svenska särbeskattning, som inte bidragit till att uppfylla skattens miljömässiga målsättning, lär definitivt fortsätt


Branschnyheter


Expertens tips – så skyddar du ditt hem mot hackare

Digitaliseringens fördelar är många – komfort, hållbarhet och tideffektivitet är några av de faktorer som kan öka tack vare smarta

Industriell innovation, hållbarhet och tjänstetillväxt

2023 inleddes med CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas – ett mecka för produktnyheter och tekniska innovationer. Applia bevakade

Trendspaning CES – Consumer Electronics Show

Förändringsarbetet på CES har pågåt under flera år och nu även resulterat i att arrangären bytt namn till CTA –

Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder

Allt är inte mörkt på byggmarknaden för bostäder. I alla fall inte på kort sikt. Antalet färdigställda bostäder har hållit