Ändrade skattesatser / elektronikskatten

Nu har de nya skattesatserna för elektronikskatten (som tidigare återfanns i regeringens budgetproposition) bekräftats av Skattemyndigheten och finns nu tillgängliga på Skatteverkets hemsida. Dessa är uppräknade med KPI-index och gäller från den 1 januari 2023 för alla skattskyldiga av denna punktskatt.

De nya skattesatserna:

  • Vitvaror:   12kr/kg (tidigare 11kr/kg)
  • Övriga elektronikvaror: 181kr/kg (tidigare 166kr/kg)
  • Maximalt skattebelopp 497kr/vara (tidigare 457kr/vara)

Ökat med 55 procent sedan införandet

Detta är en höjning med hela 9 procent gentemot 2021 och som följer det KPI-index som den årliga uppräkningen av skatten baseras på. Detta innebär att sedan införandet av elektronikskatten 2017 så har skatten ökat med hela 55 procent. Ingen annan skatt i Sverige har ökat lika mycket under den korta tid som gått sedan införandet! Räkna också med en påspädning av inflationen p.g.a. denna höjning.

Kritiken mot denna svenska särbeskattning, som inte bidragit till att uppfylla skattens miljömässiga målsättning, lär definitivt fortsätt


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket