Anmäld till ARN? Tänk på följande!

ARN är en nämnd bestående av 5 personer. Domaren som leder förhandlingen har minst hovrättskompetens. Övriga delen av nämnden består av 2 näringslivsföreträdare och 2 konsumentföreträdare. 2-4 personer av dessa är ofta jurister, men skall också ha sakkunskap inom sitt produktområde. APPLiAs företrädare i ARN är Kent Oderud och Matts Spångberg.

 

Alla ärenden i ARN avgörs enbart utifrån skriftliga handlingar, det hålls aldrig muntliga förhör. ARN får inte heller göra egna utredningar som kan ligga till grund för beslut. I de flesta fall där konsumenten erhåller rätt beror det sällan på en teknisk bristfällighet i produkten, s.k. ursprungligt fel, utan oftast beror det på att näringsidkaren inte dokumenterat serviceåtgärder, missat att bifoga dokument eller inte svarat på något av konsumentens påståenden.

Tips till ditt företags hantering av anmälningar till ARN:

  • Utse om möjligt någon som alltid svarar för företaget som därmed sätter sig in i rutinerna för ARN.
  • Svara alltid i tid.
  • Tänk på att ARN bara fattar beslut på skriftligt inlämnade handlingar.
  • Oemotsagda påståenden tas som acceptans, det är därför viktigt att bemöta alla påstående även de påstående som kan verka orimliga.
  • Utbilda internt om vikten att dokumentera serviceåtgärder.
  • Se till att t.ex. garantivillkor, bruksanvisning, servicerapport och fotobevisning bifogas till ärendet, inte minst om ni eller motparten påstår något som styrks av dessa.

Matts Spångberg, VD APPLiA


Branschnyheter


Nya skattesatser – skatten höjs med 9,31 procent

Så var det dags igen – efter fem månader ska skattesatserna vid deklaration av elektronikskatten åter uppdateras vid årsskiftet. Denna

Black Friday blev Black Week – och blir Black Month 

Black Friday, en tradition som började i Philadelphia, USA, under 1960-talet, har genomgått en stor utveckling. Från att ha varit

En mörk september

Den tilltagande lågkonjunkturen och den kraftigt ökade elektronikskatten vid halvårsskiftet gav en rejäl tillbakagång för införsäljningen av vitvaror till den

Matter 1.2 – med stöd för nio nya produktkategorier 

The Connectivity Standards Alliance har meddelat att Matter version 1.2 nu är tillgänglig för tillverkare och plattformar. Matter är namnet