Anmäld till ARN? Tänk på följande!

ARN är en nämnd bestående av 5 personer. Domaren som leder förhandlingen har minst hovrättskompetens. Övriga delen av nämnden består av 2 näringslivsföreträdare och 2 konsumentföreträdare. 2-4 personer av dessa är ofta jurister, men skall också ha sakkunskap inom sitt produktområde. APPLiAs företrädare i ARN är Kent Oderud och Matts Spångberg.

 

Alla ärenden i ARN avgörs enbart utifrån skriftliga handlingar, det hålls aldrig muntliga förhör. ARN får inte heller göra egna utredningar som kan ligga till grund för beslut. I de flesta fall där konsumenten erhåller rätt beror det sällan på en teknisk bristfällighet i produkten, s.k. ursprungligt fel, utan oftast beror det på att näringsidkaren inte dokumenterat serviceåtgärder, missat att bifoga dokument eller inte svarat på något av konsumentens påståenden.

Tips till ditt företags hantering av anmälningar till ARN:

  • Utse om möjligt någon som alltid svarar för företaget som därmed sätter sig in i rutinerna för ARN.
  • Svara alltid i tid.
  • Tänk på att ARN bara fattar beslut på skriftligt inlämnade handlingar.
  • Oemotsagda påståenden tas som acceptans, det är därför viktigt att bemöta alla påstående även de påstående som kan verka orimliga.
  • Utbilda internt om vikten att dokumentera serviceåtgärder.
  • Se till att t.ex. garantivillkor, bruksanvisning, servicerapport och fotobevisning bifogas till ärendet, inte minst om ni eller motparten påstår något som styrks av dessa.

Matts Spångberg, VD APPLiA


Branschnyheter


Expertens tips – så skyddar du ditt hem mot hackare

Digitaliseringens fördelar är många – komfort, hållbarhet och tideffektivitet är några av de faktorer som kan öka tack vare smarta

Industriell innovation, hållbarhet och tjänstetillväxt

2023 inleddes med CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas – ett mecka för produktnyheter och tekniska innovationer. Applia bevakade

Trendspaning CES – Consumer Electronics Show

Förändringsarbetet på CES har pågåt under flera år och nu även resulterat i att arrangären bytt namn till CTA –

Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder

Allt är inte mörkt på byggmarknaden för bostäder. I alla fall inte på kort sikt. Antalet färdigställda bostäder har hållit