Anmäld till ARN? Tänk på följande!

ARN är en nämnd bestående av 5 personer. Domaren som leder förhandlingen har minst hovrättskompetens. Övriga delen av nämnden består av 2 näringslivsföreträdare och 2 konsumentföreträdare. 2-4 personer av dessa är ofta jurister, men skall också ha sakkunskap inom sitt produktområde. APPLiAs företrädare i ARN är Kent Oderud och Matts Spångberg.

 

Alla ärenden i ARN avgörs enbart utifrån skriftliga handlingar, det hålls aldrig muntliga förhör. ARN får inte heller göra egna utredningar som kan ligga till grund för beslut. I de flesta fall där konsumenten erhåller rätt beror det sällan på en teknisk bristfällighet i produkten, s.k. ursprungligt fel, utan oftast beror det på att näringsidkaren inte dokumenterat serviceåtgärder, missat att bifoga dokument eller inte svarat på något av konsumentens påståenden.

Tips till ditt företags hantering av anmälningar till ARN:

  • Utse om möjligt någon som alltid svarar för företaget som därmed sätter sig in i rutinerna för ARN.
  • Svara alltid i tid.
  • Tänk på att ARN bara fattar beslut på skriftligt inlämnade handlingar.
  • Oemotsagda påståenden tas som acceptans, det är därför viktigt att bemöta alla påstående även de påstående som kan verka orimliga.
  • Utbilda internt om vikten att dokumentera serviceåtgärder.
  • Se till att t.ex. garantivillkor, bruksanvisning, servicerapport och fotobevisning bifogas till ärendet, inte minst om ni eller motparten påstår något som styrks av dessa.

Matts Spångberg, VD APPLiA


Branschnyheter


Dammsugare, dekorsatser och intelligenta ugnar

Wilfa kliver i och med lanseringen av Innovac Sensor in på dammsugarmarknaden igen, Bertazzoni ger användarna möjligheten att sätta en

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Möt Van Hanna, student på Connected home

Serviceingenjör Connected Home, som bedrivs av Teknikhögskolan, är en distansutbildning som APPLiA ansökte om att få starta 2019 då behovet

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets