Anmäld till ARN? Tänk på följande!

ARN är en nämnd bestående av 5 personer. Domaren som leder förhandlingen har minst hovrättskompetens. Övriga delen av nämnden består av 2 näringslivsföreträdare och 2 konsumentföreträdare. 2-4 personer av dessa är ofta jurister, men skall också ha sakkunskap inom sitt produktområde. APPLiAs företrädare i ARN är Kent Oderud och Matts Spångberg.

 

Alla ärenden i ARN avgörs enbart utifrån skriftliga handlingar, det hålls aldrig muntliga förhör. ARN får inte heller göra egna utredningar som kan ligga till grund för beslut. I de flesta fall där konsumenten erhåller rätt beror det sällan på en teknisk bristfällighet i produkten, s.k. ursprungligt fel, utan oftast beror det på att näringsidkaren inte dokumenterat serviceåtgärder, missat att bifoga dokument eller inte svarat på något av konsumentens påståenden.

Tips till ditt företags hantering av anmälningar till ARN:

  • Utse om möjligt någon som alltid svarar för företaget som därmed sätter sig in i rutinerna för ARN.
  • Svara alltid i tid.
  • Tänk på att ARN bara fattar beslut på skriftligt inlämnade handlingar.
  • Oemotsagda påståenden tas som acceptans, det är därför viktigt att bemöta alla påstående även de påstående som kan verka orimliga.
  • Utbilda internt om vikten att dokumentera serviceåtgärder.
  • Se till att t.ex. garantivillkor, bruksanvisning, servicerapport och fotobevisning bifogas till ärendet, inte minst om ni eller motparten påstår något som styrks av dessa.

Matts Spångberg, VD APPLiA


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket