Antalet påbörjade nya bostäder faller

Statistiska Centralbyrån släppte vecka 34 sin rapport om antalet påbörjade bostäder inom landet i nyproduktion. Ungefär 31 050 lägenheter började byggas under första halvåret 2022, visar statistiken. Det är en minskning med cirka 11 procent jämfört med samma period 2021, då 34 826 lägenheter påbörjades.

I flerbostadshus påbörjades ungefär 23 950 lägenheter, vilket är 14 procent färre än första halvåret 2021. Av lägenheterna i flerbostadshus är (blir) preliminärt 60 procent upplåtna som hyresrätter. Av de totalt påbörjade lägenheterna återfinns ungefär 7 100 i småhus, vilket är 2 procent fler än under samma period 2021.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 600 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 710 lägenheter under första halvåret 2021.

Nedgången fortsatte i juli

Nu sjunker alla landets byggstarter i stället för att fortsätta uppåt, drivet av ett ras för bostadsbyggandet. Det visar också analysföretaget Byggfaktas byggstartsindikator. Byggstarterna i Sverige fortsatta att sjunka i juli och tillsammans med kraftiga nedrevideringar tidigare i år tecknar det en helt ny bild av byggandet av fastigheter, kommenterar Byggfaktas analyschef Tor Borg.

– Det gör att trendberäkningen nu får en helt annan bana, säger han och tillägger att allt tal om hur rusande byggkostnader får projekt att skjutas upp därmed också verkligen börjar att synas i statistiken nu.

Han tillägger också att de stora nedrevideringarna gör att byggstartsindikatorn nu signalerar att byggstartade bostäder enligt SCB:s statistik kommer att falla brant under resten av 2022, till under 50 000 påbörjade bostäder för helåret.

/Kent Oderud


Branschnyheter


Dammsugare, dekorsatser och intelligenta ugnar

Wilfa kliver i och med lanseringen av Innovac Sensor in på dammsugarmarknaden igen, Bertazzoni ger användarna möjligheten att sätta en

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Möt Van Hanna, student på Connected home

Serviceingenjör Connected Home, som bedrivs av Teknikhögskolan, är en distansutbildning som APPLiA ansökte om att få starta 2019 då behovet

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets