APPLiA om konsumentköp 2023 

Applias nya bestämmelser kommer inom kort att publiceras på hemsidan efter slutrevidering i samråd med Konsumentverket. De nya bestämmelserna följer den nya lagstiftningen som infördes i maj 2022 och kommer att gälla retroaktivt så att alla köp gjorda efter maj 2022 hanteras lika. Revideringen av Konsumentköplagen har utökat den omvända bevisbördan från 6 månader till 24 månader. Applias tidigare bestämmelser, som utgjort ett golv för branschen, har haft en utökad rätt (1 års garanti) för konsumenterna. Flera leverantörer och återförsäljare har utöver det haft förlängda garantier.   

Garanti begreppet försvinner som helhet i de nya bestämmelserna. En av skillnaderna mellan garanti och lagstiftningen är att en garanti följer produkten och konsumentköplagen följer köparen eller dennes kvitto för köpet av produkten. 

I de nya bestämmelserna införs den 2 åriga omvänd bevisbörda såsom den beskrivs i lagstiftningen, innebärande att säljaren har ansvaret för alla fel där de inte kan styrka handhavandefel, olyckshändelse eller liknande. Säljaren har hela ansvaret för bevisbördan i dessa fall. Under det tredje året gäller som tidigare att det är konsumenten som har bevisbördan för att fel ska ha funnits i produkten redan vid köptillfället.  

Vi inom Applia är positiva till att vi än en gång kunnat säkerställa nya leveransbestämmelser i samråd med Konsumentverket, vilket självklart är en styrka för vår bransch med seriösa medlemmar att ha en god relation till myndigheterna för konsumenternas säkerhet och skydd. 

/Matts Spångberg, vd Applia Sverige


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket