APPLiA inför 2 års garanti i de nya konsumentbestämmelser

Den 1 maj i år ändrades den svenska konsumentköplagen vilket utökade den omvända bevisbördan från sex månader till två år. Omvänd bevisbörda innebär att säljaren har bevisbördan vid en reklamation och måste då kunna styrka handhavandefel av konsumenten för att inte bli ansvarig för reklamationen. Vid eventuella oklarheter ansvarar säljaren för dessa.

APPLiA har infört två års garanti. Garantin kommer att gälla retroaktivt för alla som köpt medlemsföretagens produkter efter 1 maj 2022. En utökad garanti är ett ansvarstagande och en hållbarhetsfråga för de seriösa företagen på marknaden som är medlemmar i APPLiA.

Den slutliga ordalydelsen för branschvillkoren är för påseende hos Konsumentverket i dagsläget då APPLiAs konsumentvillkor alltid tas fram i samråd med Konsumentverket för att säkerställa konsumenternas rättigheter.

Text: Matts Spångberg


Branschnyheter


Skrota elektronikskatten och börja jobba europeiskt istället! 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Regeringen avser att presentera en

Ordförande: Regeringen hade fel

I förrgår publicerade Skatteverket uppgifter om deklarerad kemikalieskatt för den senast redovisade månaden juli, jämfört med juli föregående år. Det

Semestertakt på marknaden

Leveranserna av branschvaror till återförsäljare och användare under semestermånaden juli låg klart lägre än de tidigare två åren (se graf).

Eco-program på produkterna 

Att rengöra sina kläder eller sina tallrikar och bestick tar, med en modern tvättmaskin respektive diskmaskin, idag vanligtvis någonstans mellan