APPLiA inför 2 års garanti i de nya konsumentbestämmelser

Den 1 maj i år ändrades den svenska konsumentköplagen vilket utökade den omvända bevisbördan från sex månader till två år. Omvänd bevisbörda innebär att säljaren har bevisbördan vid en reklamation och måste då kunna styrka handhavandefel av konsumenten för att inte bli ansvarig för reklamationen. Vid eventuella oklarheter ansvarar säljaren för dessa.

APPLiA har infört två års garanti. Garantin kommer att gälla retroaktivt för alla som köpt medlemsföretagens produkter efter 1 maj 2022. En utökad garanti är ett ansvarstagande och en hållbarhetsfråga för de seriösa företagen på marknaden som är medlemmar i APPLiA.

Den slutliga ordalydelsen för branschvillkoren är för påseende hos Konsumentverket i dagsläget då APPLiAs konsumentvillkor alltid tas fram i samråd med Konsumentverket för att säkerställa konsumenternas rättigheter.

Text: Matts Spångberg


Branschnyheter


Elektronikskatten: Politisk verkstad och agerande nu 

Redan vid införandet 2017 av elektronikskatten, även kallad kemikalieskatten, var ifrågasättandet omfattande. Statens egna myndigheter, Skatteverket och Tullverket, avrådde från

Rapporten tydlig: Dramatisk ökning av skatteuttaget

APPLIA släpper idag en fulltäckande, uppföljande rapport om elektronikskattens påverkan under fjolåret och en prognos för hur skatten kommer att

Starka röster om LSKE

På en global marknad ska miljön ses som en global sak, det är budskapet från riksdagsmannen Larry Söder, Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna

Vitvaror backar – hushållsapparater plussar

I skuggan av den minskande bostadsproduktionen i Sverige och det ogynnsamma läget för större renoveringar, fortsätter försäljningen av vitvaror (MDA)