APPLiA inför 2 års garanti i de nya konsumentbestämmelser

Den 1 maj i år ändrades den svenska konsumentköplagen vilket utökade den omvända bevisbördan från sex månader till två år. Omvänd bevisbörda innebär att säljaren har bevisbördan vid en reklamation och måste då kunna styrka handhavandefel av konsumenten för att inte bli ansvarig för reklamationen. Vid eventuella oklarheter ansvarar säljaren för dessa.

APPLiA har infört två års garanti. Garantin kommer att gälla retroaktivt för alla som köpt medlemsföretagens produkter efter 1 maj 2022. En utökad garanti är ett ansvarstagande och en hållbarhetsfråga för de seriösa företagen på marknaden som är medlemmar i APPLiA.

Den slutliga ordalydelsen för branschvillkoren är för påseende hos Konsumentverket i dagsläget då APPLiAs konsumentvillkor alltid tas fram i samråd med Konsumentverket för att säkerställa konsumenternas rättigheter.

Text: Matts Spångberg


Branschnyheter


Häll med integrerad fläkt förändrar köken 

Den senaste trenden inom spishällar är modeller där köksfläkten integrerats i hällen, och den största fördelen med detta är givetvis

Tuff inledning på året för branschen 

Branschen backar jämfört med 2022  Året 2023 har startat svagt, vilket branschens inköpsstatistik för januari visar tydligt. Jämfört med rekordåren

Digitala produktpass – nu finns en prototyp  

Som en del i förberedelserna för de digitala produktpassen har projektet ProPare tagit fram en prototyp för att visa hur

Så ska Applia få fler att återbruka mer

Vi ser ett ökat intresse för återbruk men vad kan egentligen definieras som återbruk? Begagnat försäljning, genomgång av trasiga/uttjänta produkter