APPLiAs uppsatstävling – dags att nominera

Är du student med inriktning mot ekonomi och/eller teknik vid ett svenskt lärosäte eller känner någon i din släkt- eller vänskapskrets som är det? Då kan du tipsa om att vi på APPLiA nu tar emot nomineringar till uppsatstävlingen för kandidat-, master- och magisteruppsatser omfattande de ekonomiska aspekter som berör vitvarubranschen i industri- och handelsled – såsom exempelvis distributionsfrågor, teknikskifte, konsumentintresse, etableringsfrågor, miljöaspekter eller skattesystem relaterade till vitvarubranschen.

Ett stipendium på 20.000 kronor väntar

Priset delas ut av APPLiA upp till två gånger per år och består av ett stipendium på 20.000 kronor. Juryn som bedömer uppsatserna består av branschexperter från APPLiA, El-Kretsen och Teknikföretagens Branschgrupper. Ansökningar till uppsatstävlingen mottages löpande under året. Läs mer om villkor för uppsatstävlingen och kontaktuppgifter här.

Tidigare vinnare

Senast utsåg APPLiA uppsatsen “Återanvändning av små elmotorer”, skriven av Sebastian Bergin & Oskar Ohlfeldt vid Linköpings universitet till vinnare i uppsatstävlingen 2020. Deras “Återanvändning av små elmotorer” är en examensuppsats som behandlar ekonomiska, tekniska och miljömässiga aspekter med att återanvända elmotorer från uttjänta vitvaror, dammsugare och hushållsapparater. Läs den tidigare uppsatsen här.

Tips på möjliga uppsatsämnen

Söker du möjligtvis intressanta uppsatsämnen inom det ekonomiska området som berör faktorer som påverkar vitvaruföretag och handeln med vitvaror och hushållsapparater i Sverige? Vi på APPLiA kan bidra med ett antal uppslag för uppsatsämnen om ekonomiska faktorer som påverkar vitvaruindustrins och vitvaruhandelns utveckling och framtidsbeslut och förmedla kontakter till medlemsföretag och andra organisationer.

Är du intresserad av utvecklingsfrågor i en mogen bransch, som är i stark förändring, och är du studerande vid ett svenskt lärosäte samt befinner dig i skeendet att planera för en uppsats på kandidat-, magister- eller master-nivå så är du därför välkommen att kontakta oss. Läs mer här.

//Kent Oderud, ordf. APPLiA


Branschnyheter


Häll med integrerad fläkt förändrar köken 

Den senaste trenden inom spishällar är modeller där köksfläkten integrerats i hällen, och den största fördelen med detta är givetvis

Tuff inledning på året för branschen 

Branschen backar jämfört med 2022  Året 2023 har startat svagt, vilket branschens inköpsstatistik för januari visar tydligt. Jämfört med rekordåren

Digitala produktpass – nu finns en prototyp  

Som en del i förberedelserna för de digitala produktpassen har projektet ProPare tagit fram en prototyp för att visa hur

Så ska Applia få fler att återbruka mer

Vi ser ett ökat intresse för återbruk men vad kan egentligen definieras som återbruk? Begagnat försäljning, genomgång av trasiga/uttjänta produkter