Applias vd om 2023 – nytt år, nya och gamla utmaningar

Oxveckorna är i full gång och Applia har rivstartat det nya verksamhetsområdet med närvaro under en av världens största mässor, intensifierat påverkansarbete och nytag kring vårt uppskattade nyhetsbrev. För enkelhetens skull listar jag några rubriker att hålla extra koll på under 2023.

Elektronikskatten
Applia kommer fortsätta att arbeta för en förändring av elektronikskatten tills vårt mål är uppfyllt. Vi kommer nu ändra fokus aningen och gå från ett PR-arbete till ett PA-arbete, vilket innebär mer direkt dialog med beslutsfattare och berörd myndighetspersonal. Vår förhoppning är fortsatt att den nya regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna ska hålla sina tidigare utfästelser och avveckla skatten. Vi kommer fortsätta uppdatera er kontinuerligt på detta arbete i våra kommunikationskanaler.

Ny utgivningsfrekvens för AppliaNytt
AppliaNytt kommer från och med januari övergå till en månadsutgåva. Innehållet kommer riktas om till att tydligare följa Applia Sveriges långsiktiga målsättning och kommunikationsstrategi. Varje månad kommer ni som läsare givetvis kunna ta del av det senaste inom Applias verksamhet, färsk statitisk, branschens tekniska innovationer, omvärldsbevakning och vårt påverkansarbete för branschens bästa.

Investering i nytt system för marknadsstatistik med start 2024
Tillsammans med Applias systerorganisationer runt om i norden samlar vi nu all nationell och nordisk statistik i ett gemensamt system.

Digitala produktpass
Digitala produktpass är resultatet av översynen av EU:s ekodesigndirektiv. Produktpassen förväntas införas inom kort i Sverige och syftar till att öka spårbarheten och underlätta cirkulär ekonomi. Produktpassen ska uppdateras under produktens hela livscykel och bland annat innehålla information om tillverkning, material och leveranser.

Återbruk och återvinning
Applia, som ägare av El-Kretsen, trappar upp nu arbetet med återbruk för att utveckla möjligheterna för kommersiellt återbruk vid sidan av den ordinarie verksamheten inom återvinning där El-Kretsen är världsledande.

Viktiga frågor på EU-nivå
Applia Europa jobbar tillsammans med de nationella organisationerna i påverkansarbete i viktiga frågor såsom revidering av REACH och RoHS, F-gaser, reparibilitetsindex inom ECO-design, energieffektivitet och energibesparing, samt cybersäkerhet som alla på sitt påverkar våra produkter.

/Matts Spångberg, vd Applia Sverige


Branschnyheter


Expertens tips – så skyddar du ditt hem mot hackare

Digitaliseringens fördelar är många – komfort, hållbarhet och tideffektivitet är några av de faktorer som kan öka tack vare smarta

Industriell innovation, hållbarhet och tjänstetillväxt

2023 inleddes med CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas – ett mecka för produktnyheter och tekniska innovationer. Applia bevakade

Trendspaning CES – Consumer Electronics Show

Förändringsarbetet på CES har pågåt under flera år och nu även resulterat i att arrangären bytt namn till CTA –

Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder

Allt är inte mörkt på byggmarknaden för bostäder. I alla fall inte på kort sikt. Antalet färdigställda bostäder har hållit