APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in i systemet är Norge och Sverige som växlar över från 1 januari 2024.

— I och med att vi nu har ett eget system där vi enkelt kan uppdatera och lägga in nya medlemsföretag, får vi även tre nya företag i Sverige som kommer rapportera marknadstal. Medlemsföretagen (Dyson, LG och Versuni) som nu påbörjar rapportering kommer utöka marknadstäckningen för både MDA och SDA, säger Matts Spångberg, vd APPLiA Sverige.

En annan förbättring är att de företag som är representerade på alla nordiska marknaderna och lämnar statistik i alla länder nu kommer få en nordisk rapport för att underlätta ytterligare. Alla företag får också en tillgång till en nordisk indexrapport i systemet.

Under året kommer även APPLiA Sverige att ta fram ny statistik för de företag som säljer produkter inom det kommersiell segmentet för disk och tvätt. Vi hoppas även kunna utveckla rapporten till att även omfatta storkök.

— Vi är medvetna om att en stor teknisk förändring kan förorsaka initiala problem för att rapportera och läsa marknadsrapporterna i ett nytt format. Hör av er till oss om ni upptäcker problem så vi kan vara behjälpliga att lösa dessa omgående, avslutar Matts Spångberg.

Logga in i APPSTAT här! 


Branschnyheter


Elektronikskatten: Politisk verkstad och agerande nu 

Redan vid införandet 2017 av elektronikskatten, även kallad kemikalieskatten, var ifrågasättandet omfattande. Statens egna myndigheter, Skatteverket och Tullverket, avrådde från

Rapporten tydlig: Dramatisk ökning av skatteuttaget

APPLIA släpper idag en fulltäckande, uppföljande rapport om elektronikskattens påverkan under fjolåret och en prognos för hur skatten kommer att

Starka röster om LSKE

På en global marknad ska miljön ses som en global sak, det är budskapet från riksdagsmannen Larry Söder, Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna

Vitvaror backar – hushållsapparater plussar

I skuggan av den minskande bostadsproduktionen i Sverige och det ogynnsamma läget för större renoveringar, fortsätter försäljningen av vitvaror (MDA)