ARN: Avsaknad av servicerapport – omleverans

Kunden köpte en tvättmaskin i september 2019. Vid första tvätten skramlade maskinen och tekniker bokades upp. Teknikern uppgav vid besök att ljudet skulle försvinna med tiden och att den kunde användas som normalt.

 

Tekniker har därefter besökt kunden i november 2019, december 2019 och maj 2020. Vid besöket i maj hävdade teknikern att problemet var handhavande fel utan att påvisa på vilket sätt. Kunden yrkar på omleverans.

Tillverkaren har påstått handhavande fel då tekniker vid besöket i maj 2020 konstaterade att det satt ett främmande föremål bakom trumman, troligtvis en BH-bygel, vilket inte täcks av garanti eller reklamationsrätt varvid bolaget erbjöd kunden reparation mot en kostnad.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att tillverkaren inte dokumenterat sina påstående med någon form av bevisning eller servicerapport.

ARN bifaller kundens yrkande om omleverans.

 


Branschnyheter


Expertens tips – så skyddar du ditt hem mot hackare

Digitaliseringens fördelar är många – komfort, hållbarhet och tideffektivitet är några av de faktorer som kan öka tack vare smarta

Industriell innovation, hållbarhet och tjänstetillväxt

2023 inleddes med CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas – ett mecka för produktnyheter och tekniska innovationer. Applia bevakade

Trendspaning CES – Consumer Electronics Show

Förändringsarbetet på CES har pågåt under flera år och nu även resulterat i att arrangären bytt namn till CTA –

Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder

Allt är inte mörkt på byggmarknaden för bostäder. I alla fall inte på kort sikt. Antalet färdigställda bostäder har hållit