ARN: Avsaknad av servicerapport – omleverans

Kunden köpte en tvättmaskin i september 2019. Vid första tvätten skramlade maskinen och tekniker bokades upp. Teknikern uppgav vid besök att ljudet skulle försvinna med tiden och att den kunde användas som normalt.

 

Tekniker har därefter besökt kunden i november 2019, december 2019 och maj 2020. Vid besöket i maj hävdade teknikern att problemet var handhavande fel utan att påvisa på vilket sätt. Kunden yrkar på omleverans.

Tillverkaren har påstått handhavande fel då tekniker vid besöket i maj 2020 konstaterade att det satt ett främmande föremål bakom trumman, troligtvis en BH-bygel, vilket inte täcks av garanti eller reklamationsrätt varvid bolaget erbjöd kunden reparation mot en kostnad.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att tillverkaren inte dokumenterat sina påstående med någon form av bevisning eller servicerapport.

ARN bifaller kundens yrkande om omleverans.

 


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket