ARN: Avsaknad av servicerapport – omleverans

Kunden köpte en tvättmaskin i september 2019. Vid första tvätten skramlade maskinen och tekniker bokades upp. Teknikern uppgav vid besök att ljudet skulle försvinna med tiden och att den kunde användas som normalt.

 

Tekniker har därefter besökt kunden i november 2019, december 2019 och maj 2020. Vid besöket i maj hävdade teknikern att problemet var handhavande fel utan att påvisa på vilket sätt. Kunden yrkar på omleverans.

Tillverkaren har påstått handhavande fel då tekniker vid besöket i maj 2020 konstaterade att det satt ett främmande föremål bakom trumman, troligtvis en BH-bygel, vilket inte täcks av garanti eller reklamationsrätt varvid bolaget erbjöd kunden reparation mot en kostnad.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att tillverkaren inte dokumenterat sina påstående med någon form av bevisning eller servicerapport.

ARN bifaller kundens yrkande om omleverans.

 


Branschnyheter


Nya skattesatser – skatten höjs med 9,31 procent

Så var det dags igen – efter fem månader ska skattesatserna vid deklaration av elektronikskatten åter uppdateras vid årsskiftet. Denna

Black Friday blev Black Week – och blir Black Month 

Black Friday, en tradition som började i Philadelphia, USA, under 1960-talet, har genomgått en stor utveckling. Från att ha varit

En mörk september

Den tilltagande lågkonjunkturen och den kraftigt ökade elektronikskatten vid halvårsskiftet gav en rejäl tillbakagång för införsäljningen av vitvaror till den

Matter 1.2 – med stöd för nio nya produktkategorier 

The Connectivity Standards Alliance har meddelat att Matter version 1.2 nu är tillgänglig för tillverkare och plattformar. Matter är namnet