ARN fastslår: ångerrätt gäller

Ärende: Kunden köpte en häll i december 2021 från säljarens hemsida för 10 500 kronor. 2 dagar efter leveransen ångrar/häver kunden köpet då denne upptäckt repor efter kokkärl på hällen och att det finns ett pipande ljud från hällen.

Säljaren bestrider hävning då repor i en häll anses som handhavande fel och att det är normalt att en häll kan ge ifrån sig ljud då magnetarena i hällen aktiveras. Kunden hänvisas till auktoriserad verkstad för kontroll av produkten.

ARN konstaterar att ångerrätt gäller i detta fall även om köparen inte entydigt gjort den gällande vid reklamationen, men utifrån gällande praxis så uppfattas varje typ av reklamation under ångerrättstiden som att ångerrätten anses vara åberopad.

ARN konstaterar vidare utifrån handlingarna och foton i ärendet att korrekt ångerrättsinformation och möjlighet för nyttoavdrag lämnats av säljaren.

ARN ger delvis bifall till kunden som får ångra köpet och bestämmer nyttoavdraget till 50 % utifrån skadorna som konsumenten orsakat innebärande att kunden mot återlämnande av hällen erhåller 5 250 kronor åter av köpeskillingen.

Kort intro om ångerrätt

Vid försäljning på nätet eller distans har alltid köparen ångerrätt. Ångerrätt gäller alltid inom ångerrättstiden även om köparen explicit inte uttalat ångerrätt vid reklamation.

Om säljaren inte förmedlat rätt ängerrättsinformation kan det få stora konsekvenser för säljaren. I vissa enskilda fall har säljaren fått tillbaka helt förstörda produkter och köparen har fått tillbaka hela köpeskillingen utan avdrag.

Det är därför oerhört viktigt att köparen får all ångerrättsinformation, information om ångerrättsblankett och var den finns, samt att om det uppstått skador kan konsumenten få stå för kostnader.

 


Branschnyheter


APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för

Höjningen av elektronikskatten för vitvaror ger skjuts åt inflationen

Det ökade skatteuttaget av elektronikskatten slår igenom i SCB:s senaste inflationsstatistik för både privatkonsumtion och byggkostnader. Sammantaget visar siffrorna att