ARN: Felaktig leverans av mikrovågsugn

Kunden köpte i maj 2021 ett kök med cirka 120 paket. Vid leveransen avlämnades en mikrovågsugn som kunden inte beställt. Kunden anmälde felleveransen och fick information om hur den skulle returneras.

Då leveransen skett till ett fritidsboende där kunden inte befinner sig har inte retur kunnat ske på anmodat sätt. Kunden har då erhållit faktura på mikrovågsugnen. Kunden begär ersättning med fakturabeloppet och resekostnader.

Säljaren har begärt att kunden skall återlämna produkten de dagar företaget gör leveranser eller avhämtningar i området, endast vissa dagar per vecka i aktuellt område. Företaget har även erbjudit kunden att återlämna produkten i butik mot ersättning för eget arbete och milersättning.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att den felaktiga leveransen beror på företaget. Företaget har därför ansvar för att återta produkten med hjälp av konsumenten. Säljaren har inte haft rätt att fakturera kunden för mikrovågsugnen. ARN bifaller kunden begäran om ersättning för fakturan och reskostnader samt att produkten skall återställas till säljaren.


Branschnyheter


Expertens tips – så skyddar du ditt hem mot hackare

Digitaliseringens fördelar är många – komfort, hållbarhet och tideffektivitet är några av de faktorer som kan öka tack vare smarta

Industriell innovation, hållbarhet och tjänstetillväxt

2023 inleddes med CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas – ett mecka för produktnyheter och tekniska innovationer. Applia bevakade

Trendspaning CES – Consumer Electronics Show

Förändringsarbetet på CES har pågåt under flera år och nu även resulterat i att arrangären bytt namn till CTA –

Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder

Allt är inte mörkt på byggmarknaden för bostäder. I alla fall inte på kort sikt. Antalet färdigställda bostäder har hållit