ARN: Felaktig leverans av mikrovågsugn

Kunden köpte i maj 2021 ett kök med cirka 120 paket. Vid leveransen avlämnades en mikrovågsugn som kunden inte beställt. Kunden anmälde felleveransen och fick information om hur den skulle returneras.

Då leveransen skett till ett fritidsboende där kunden inte befinner sig har inte retur kunnat ske på anmodat sätt. Kunden har då erhållit faktura på mikrovågsugnen. Kunden begär ersättning med fakturabeloppet och resekostnader.

Säljaren har begärt att kunden skall återlämna produkten de dagar företaget gör leveranser eller avhämtningar i området, endast vissa dagar per vecka i aktuellt område. Företaget har även erbjudit kunden att återlämna produkten i butik mot ersättning för eget arbete och milersättning.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att den felaktiga leveransen beror på företaget. Företaget har därför ansvar för att återta produkten med hjälp av konsumenten. Säljaren har inte haft rätt att fakturera kunden för mikrovågsugnen. ARN bifaller kunden begäran om ersättning för fakturan och reskostnader samt att produkten skall återställas till säljaren.


Branschnyheter


Dammsugare, dekorsatser och intelligenta ugnar

Wilfa kliver i och med lanseringen av Innovac Sensor in på dammsugarmarknaden igen, Bertazzoni ger användarna möjligheten att sätta en

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Möt Van Hanna, student på Connected home

Serviceingenjör Connected Home, som bedrivs av Teknikhögskolan, är en distansutbildning som APPLiA ansökte om att få starta 2019 då behovet

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets