ARN: Felaktig leverans av mikrovågsugn

Kunden köpte i maj 2021 ett kök med cirka 120 paket. Vid leveransen avlämnades en mikrovågsugn som kunden inte beställt. Kunden anmälde felleveransen och fick information om hur den skulle returneras.

Då leveransen skett till ett fritidsboende där kunden inte befinner sig har inte retur kunnat ske på anmodat sätt. Kunden har då erhållit faktura på mikrovågsugnen. Kunden begär ersättning med fakturabeloppet och resekostnader.

Säljaren har begärt att kunden skall återlämna produkten de dagar företaget gör leveranser eller avhämtningar i området, endast vissa dagar per vecka i aktuellt område. Företaget har även erbjudit kunden att återlämna produkten i butik mot ersättning för eget arbete och milersättning.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att den felaktiga leveransen beror på företaget. Företaget har därför ansvar för att återta produkten med hjälp av konsumenten. Säljaren har inte haft rätt att fakturera kunden för mikrovågsugnen. ARN bifaller kunden begäran om ersättning för fakturan och reskostnader samt att produkten skall återställas till säljaren.


Branschnyheter


APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för

Höjningen av elektronikskatten för vitvaror ger skjuts åt inflationen

Det ökade skatteuttaget av elektronikskatten slår igenom i SCB:s senaste inflationsstatistik för både privatkonsumtion och byggkostnader. Sammantaget visar siffrorna att