ARN: Felaktig leverans av mikrovågsugn

Kunden köpte i maj 2021 ett kök med cirka 120 paket. Vid leveransen avlämnades en mikrovågsugn som kunden inte beställt. Kunden anmälde felleveransen och fick information om hur den skulle returneras.

Då leveransen skett till ett fritidsboende där kunden inte befinner sig har inte retur kunnat ske på anmodat sätt. Kunden har då erhållit faktura på mikrovågsugnen. Kunden begär ersättning med fakturabeloppet och resekostnader.

Säljaren har begärt att kunden skall återlämna produkten de dagar företaget gör leveranser eller avhämtningar i området, endast vissa dagar per vecka i aktuellt område. Företaget har även erbjudit kunden att återlämna produkten i butik mot ersättning för eget arbete och milersättning.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att den felaktiga leveransen beror på företaget. Företaget har därför ansvar för att återta produkten med hjälp av konsumenten. Säljaren har inte haft rätt att fakturera kunden för mikrovågsugnen. ARN bifaller kunden begäran om ersättning för fakturan och reskostnader samt att produkten skall återställas till säljaren.


Branschnyheter


Skrota elektronikskatten och börja jobba europeiskt istället! 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Regeringen avser att presentera en

Ordförande: Regeringen hade fel

I förrgår publicerade Skatteverket uppgifter om deklarerad kemikalieskatt för den senast redovisade månaden juli, jämfört med juli föregående år. Det

Semestertakt på marknaden

Leveranserna av branschvaror till återförsäljare och användare under semestermånaden juli låg klart lägre än de tidigare två åren (se graf).

Eco-program på produkterna 

Att rengöra sina kläder eller sina tallrikar och bestick tar, med en modern tvättmaskin respektive diskmaskin, idag vanligtvis någonstans mellan