ARN: Häll ej reparerad direkt – ersättningsköp/skadestånd/hävning

Kunden köpte i oktober 2020 en induktionshäll. I december 2020 gick den sönder och kunden tog då samma dag kontakt med säljaren som hänvisade kunden till att lämna skriftlig reklamation på mejl. Kunden fick ingen information om låneprodukt och då familjen har svåra matallergier köpte han samma dag en ny häll av annan säljare.

 

Kunden begär i första hand ersättning för den nya hällen och i andra hand hävning av köpet.

Säljaren som tog emot kundens felanmälan fick information om att kunden redan införskaffat en ny häll varvid denne inte erbjöds en låneprodukt. Serviceteknikern har därefter åtgärdat hällen som kunden inte velat ta emot. Säljaren anser inte att kunden haft rätt till ersättningsköp och de har inte varit i dröjsmål vad avser reparationen även om det under pandemin inte skett inom 1-3 arbetsdagar. Säljaren anser inte att han efter reparationen har rätt att häva köpet.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att hällen efter reparationen inte längre har något kvarvarande köprättsligt fel.

ARN avslår därav kunden yrkande.


Branschnyheter


Nya skattesatser – skatten höjs med 9,31 procent

Så var det dags igen – efter fem månader ska skattesatserna vid deklaration av elektronikskatten åter uppdateras vid årsskiftet. Denna

Black Friday blev Black Week – och blir Black Month 

Black Friday, en tradition som började i Philadelphia, USA, under 1960-talet, har genomgått en stor utveckling. Från att ha varit

En mörk september

Den tilltagande lågkonjunkturen och den kraftigt ökade elektronikskatten vid halvårsskiftet gav en rejäl tillbakagång för införsäljningen av vitvaror till den

Matter 1.2 – med stöd för nio nya produktkategorier 

The Connectivity Standards Alliance har meddelat att Matter version 1.2 nu är tillgänglig för tillverkare och plattformar. Matter är namnet