ARN: Häll ej reparerad direkt – ersättningsköp/skadestånd/hävning

Kunden köpte i oktober 2020 en induktionshäll. I december 2020 gick den sönder och kunden tog då samma dag kontakt med säljaren som hänvisade kunden till att lämna skriftlig reklamation på mejl. Kunden fick ingen information om låneprodukt och då familjen har svåra matallergier köpte han samma dag en ny häll av annan säljare.

 

Kunden begär i första hand ersättning för den nya hällen och i andra hand hävning av köpet.

Säljaren som tog emot kundens felanmälan fick information om att kunden redan införskaffat en ny häll varvid denne inte erbjöds en låneprodukt. Serviceteknikern har därefter åtgärdat hällen som kunden inte velat ta emot. Säljaren anser inte att kunden haft rätt till ersättningsköp och de har inte varit i dröjsmål vad avser reparationen även om det under pandemin inte skett inom 1-3 arbetsdagar. Säljaren anser inte att han efter reparationen har rätt att häva köpet.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att hällen efter reparationen inte längre har något kvarvarande köprättsligt fel.

ARN avslår därav kunden yrkande.


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket