ARN: Kokzon häll – hävning

Kunden köpte i mars 2019 en häll med 5 års garanti. I januari 2021 upptäckte kunden att hällen inte värmde hela kokzonen utan bara del av zonen. Kunden begär att få häva köpet.

 

Säljaren hävdar att kunden felanmälde touchpanelen och i februari 2021 byttes den av tekniker och fungerade felfritt vid testkörning. I mars 2021 återkom kunden och påstod att hällen inte värmde ut i kanterna på kokzonen. Tekniker har på plats förklarat för kunden hur magnetfälten fungerar på en induktionshäll och har efter felsökning konstaterat att hällen fungerar enligt specifikation.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att hällen inte längre har något kvarvarande köprättsligt fel.

ARN avslår därav kunden yrkande.


Branschnyheter


APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för

Höjningen av elektronikskatten för vitvaror ger skjuts åt inflationen

Det ökade skatteuttaget av elektronikskatten slår igenom i SCB:s senaste inflationsstatistik för både privatkonsumtion och byggkostnader. Sammantaget visar siffrorna att