ARN: Kokzon häll – hävning

Kunden köpte i mars 2019 en häll med 5 års garanti. I januari 2021 upptäckte kunden att hällen inte värmde hela kokzonen utan bara del av zonen. Kunden begär att få häva köpet.

 

Säljaren hävdar att kunden felanmälde touchpanelen och i februari 2021 byttes den av tekniker och fungerade felfritt vid testkörning. I mars 2021 återkom kunden och påstod att hällen inte värmde ut i kanterna på kokzonen. Tekniker har på plats förklarat för kunden hur magnetfälten fungerar på en induktionshäll och har efter felsökning konstaterat att hällen fungerar enligt specifikation.

ARN konstaterar utifrån handlingarna i ärendet att hällen inte längre har något kvarvarande köprättsligt fel.

ARN avslår därav kunden yrkande.


Branschnyheter


Dammsugare, dekorsatser och intelligenta ugnar

Wilfa kliver i och med lanseringen av Innovac Sensor in på dammsugarmarknaden igen, Bertazzoni ger användarna möjligheten att sätta en

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Möt Van Hanna, student på Connected home

Serviceingenjör Connected Home, som bedrivs av Teknikhögskolan, är en distansutbildning som APPLiA ansökte om att få starta 2019 då behovet

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets