ARN: Samma fel efter reklamationstid – omleverans/hävning eller avhjälpande

Kunden köpte en vinkyl i december 2017. Under 2020 reparerades en fläkt kostnadsfritt. I januari 2021 gick samma fläkt sönder igen varvid säljaren vägrade byta ut den eller reparera den. Kunden har erbjudits en fläkt gratis av tillverkaren för egen bekostad reparation.

 

Kunden yrkar på omleverans eller hävning alternativt avhjälpande.

Säljaren har nekat reklamation utifrån att reklamationstiden på 3 år löpt ut.

ARN konstaterar att utifrån handlingarna i ärendet och förarbeten till konsumentlagstiftningen kan en konsument reklamera identiskt fel om felet uppstår inom en reklamationstid från tidigare reparation.

ARN bifaller kundens yrkande vad avser avhjälpande av fel då det rör sig om identiskt fel i detta ärende.


Branschnyheter


Skrota elektronikskatten och börja jobba europeiskt istället! 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Regeringen avser att presentera en

Ordförande: Regeringen hade fel

I förrgår publicerade Skatteverket uppgifter om deklarerad kemikalieskatt för den senast redovisade månaden juli, jämfört med juli föregående år. Det

Semestertakt på marknaden

Leveranserna av branschvaror till återförsäljare och användare under semestermånaden juli låg klart lägre än de tidigare två åren (se graf).

Eco-program på produkterna 

Att rengöra sina kläder eller sina tallrikar och bestick tar, med en modern tvättmaskin respektive diskmaskin, idag vanligtvis någonstans mellan