ARN: Samma fel efter reklamationstid – omleverans/hävning eller avhjälpande

Kunden köpte en vinkyl i december 2017. Under 2020 reparerades en fläkt kostnadsfritt. I januari 2021 gick samma fläkt sönder igen varvid säljaren vägrade byta ut den eller reparera den. Kunden har erbjudits en fläkt gratis av tillverkaren för egen bekostad reparation.

 

Kunden yrkar på omleverans eller hävning alternativt avhjälpande.

Säljaren har nekat reklamation utifrån att reklamationstiden på 3 år löpt ut.

ARN konstaterar att utifrån handlingarna i ärendet och förarbeten till konsumentlagstiftningen kan en konsument reklamera identiskt fel om felet uppstår inom en reklamationstid från tidigare reparation.

ARN bifaller kundens yrkande vad avser avhjälpande av fel då det rör sig om identiskt fel i detta ärende.


Branschnyheter


Dammsugare, dekorsatser och intelligenta ugnar

Wilfa kliver i och med lanseringen av Innovac Sensor in på dammsugarmarknaden igen, Bertazzoni ger användarna möjligheten att sätta en

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Möt Van Hanna, student på Connected home

Serviceingenjör Connected Home, som bedrivs av Teknikhögskolan, är en distansutbildning som APPLiA ansökte om att få starta 2019 då behovet

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets