ARN: Samma fel efter reklamationstid – omleverans/hävning eller avhjälpande

Kunden köpte en vinkyl i december 2017. Under 2020 reparerades en fläkt kostnadsfritt. I januari 2021 gick samma fläkt sönder igen varvid säljaren vägrade byta ut den eller reparera den. Kunden har erbjudits en fläkt gratis av tillverkaren för egen bekostad reparation.

 

Kunden yrkar på omleverans eller hävning alternativt avhjälpande.

Säljaren har nekat reklamation utifrån att reklamationstiden på 3 år löpt ut.

ARN konstaterar att utifrån handlingarna i ärendet och förarbeten till konsumentlagstiftningen kan en konsument reklamera identiskt fel om felet uppstår inom en reklamationstid från tidigare reparation.

ARN bifaller kundens yrkande vad avser avhjälpande av fel då det rör sig om identiskt fel i detta ärende.


Branschnyheter


Expertens tips – så skyddar du ditt hem mot hackare

Digitaliseringens fördelar är många – komfort, hållbarhet och tideffektivitet är några av de faktorer som kan öka tack vare smarta

Industriell innovation, hållbarhet och tjänstetillväxt

2023 inleddes med CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas – ett mecka för produktnyheter och tekniska innovationer. Applia bevakade

Trendspaning CES – Consumer Electronics Show

Förändringsarbetet på CES har pågåt under flera år och nu även resulterat i att arrangären bytt namn till CTA –

Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder

Allt är inte mörkt på byggmarknaden för bostäder. I alla fall inte på kort sikt. Antalet färdigställda bostäder har hållit