Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Bevisen samlas – regeringen lurade riksdagen 

Den 1 juli i år så togs avdragsmöjligenheten bort för den del av elektronikskatten som avsåg reaktivt tillsatta flamskyddsmedel. Reaktivt tillsatta flamskyddsmedel bedöms som det bättre miljömässiga alternativet för tillsättning i elektronik som skydd mot brand. De additivt tillsatta medlen hade däremot ingen möjlighet till avdrag.  

Ändringen, som av Finansdepartementet presenterades som en förenkling, skulle inte innebära att skatteuttaget ökade, enligt finansministern i propositionen. Redan från start var förslaget hårt kritiserat från branschen. Tjänstemännen på Regeringskansliet och Finansdepartementet som utredde frågan inför höstbudgeten var helt oförstående för vår kritik. Politikerna i skatteutskottet ansåg sig bakbundna av Finansdepartementet. Riksdagens utredningstjänst tog sig inte an att utreda ärendet då de inte ansåg sig kompetenta och ville inte ta in kompetens från vare sig branschorganisationer eller branschens företag.  

Nu visar det sig, när APPLiA har tagit ut den senaste informationen från Skatteverket, att riksdagen blev rejält lurad. Skatteutskottet blev lurat. Konsumenterna blir lurade.    

Skatteuttaget har ökat med nästan 50 procent 

Det som inte alls skulle öka enligt regeringen har nu gett en ökning av skatteuttaget för elektronikskatten med nästan 50 procent när det gäller vitvaror. Siffrorna från den deklarerade elektronikskatten i juli och augusti visar nu att skatteuttaget för vitvaror ökat till 40,6 procent (motsvarande 129 milj för dessa två månader) medans marknaden har backat med 7,7 procent under samma tid (syns som minskad bruttoskatt i Skatteverkets siffror). Tillsammans ger detta att det faktiska skatteuttaget ökat med drygt 48 procent under dessa två månader, som de nya reglerna varit i kraft. Och därtill kommer dessutom övrig hemelektronik som tv, datorer, mobiltelefoner etc..    

Konsumenterna får betala  

Då i princip inga skatteavdrag längre kan göras för tvättmaskiner, torktumlare m.m. så är risken stor att de konsumenter som nu söker nya, energieffektiva vitvaror får gräva djupare i plånboken eller att avstå från sin energieffektivisering av kostnadsskäl.  

I exemplet ovan framgår att en tvättpelare innehållande tvättmaskin och torktumlare belastas med över 1.200 kr på toppen av priset eftersom elektronikskatten också momsbeläggs. Det fördyrar varan kraftigt utan att någon miljöeffekt uppnås.  

Den svenska elektronikskatten påverkar inflationen mer än den påverkar miljön. Dags för våra bestämmande politiker att äntligen infria sina löften om att avskaffa den svenska elektronikskatten och istället arbeta för en förstärkt reglering av flamskyddsmedel inom EU. Det duger inte att lura både riksdag, riksdagens skatteutskott eller Sveriges konsumenter längre!    

Genom att klicka här får du tillgång till hela APPLiA:s sammanställning och beräkning av Skatteverkets rådata.    


Branschnyheter


Nya skattesatser – skatten höjs med 9,31 procent

Så var det dags igen – efter fem månader ska skattesatserna vid deklaration av elektronikskatten åter uppdateras vid årsskiftet. Denna

Black Friday blev Black Week – och blir Black Month 

Black Friday, en tradition som började i Philadelphia, USA, under 1960-talet, har genomgått en stor utveckling. Från att ha varit

En mörk september

Den tilltagande lågkonjunkturen och den kraftigt ökade elektronikskatten vid halvårsskiftet gav en rejäl tillbakagång för införsäljningen av vitvaror till den

Matter 1.2 – med stöd för nio nya produktkategorier 

The Connectivity Standards Alliance har meddelat att Matter version 1.2 nu är tillgänglig för tillverkare och plattformar. Matter är namnet