Byggkostnaderna fortsätter att öka

Det samlade byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 14,6 procent i juli i år jämfört med juli 2021. För juni var motsvarande ökningstakt 14,1 procent meddelade SCB i måndags. Det är den största förändringen i årstakt sedan 1980.

 

Till detta kom flera kommentarer i press och media från bostads- och fastighetsbolag som visade på att det i rådande situation, med kraftigt höjda materialpriser, höjda energipriser och räntekostnadsökningar, sannolikt kommer att sättas ’paus’ på många byggprojekt för hyres- och bostadsrätter.

Störst årskostnadsökning för armeringsstål

Bland de olika kategorierna av byggmaterial för produktionen av flerbostadhus, så fortsatte årsförändringarna för stål och järn inklusive armeringsstål att vara extremt höga, trots att de har minskat något efter april 2022. Kostnaderna för armeringsstål och järn och övrigt stål steg med 50,7 respektive 35,6 procent mellan juli 2021 och juli 2022.

Utveckling för olika byggvaror juli 2021–juli 2022
Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive moms

Källa: SCB

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Vitvaror ökade mest i månaden juli

Bland entreprenörerna har byggmaterialkostnaderna totalt stigit med 20,7 procent mellan juli 2021 och juli 2022. Den kategori som hade den största månadsökningen mellan juni 2022 och juli var vitvaror, som fick en ordentlig skjuts uppåt med plus 4,5 procent på en månad och landar nu på hela 12,7 procent jämfört med juli 2021. Övriga kategorier har också ökat under tidsperioden.

Sammanställt av Kent Oderud, ordförande APPLiA

 


Branschnyheter


Dammsugare, dekorsatser och intelligenta ugnar

Wilfa kliver i och med lanseringen av Innovac Sensor in på dammsugarmarknaden igen, Bertazzoni ger användarna möjligheten att sätta en

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Möt Van Hanna, student på Connected home

Serviceingenjör Connected Home, som bedrivs av Teknikhögskolan, är en distansutbildning som APPLiA ansökte om att få starta 2019 då behovet

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets