Byggkostnaderna fortsätter att öka

Det samlade byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 14,6 procent i juli i år jämfört med juli 2021. För juni var motsvarande ökningstakt 14,1 procent meddelade SCB i måndags. Det är den största förändringen i årstakt sedan 1980.

 

Till detta kom flera kommentarer i press och media från bostads- och fastighetsbolag som visade på att det i rådande situation, med kraftigt höjda materialpriser, höjda energipriser och räntekostnadsökningar, sannolikt kommer att sättas ’paus’ på många byggprojekt för hyres- och bostadsrätter.

Störst årskostnadsökning för armeringsstål

Bland de olika kategorierna av byggmaterial för produktionen av flerbostadhus, så fortsatte årsförändringarna för stål och järn inklusive armeringsstål att vara extremt höga, trots att de har minskat något efter april 2022. Kostnaderna för armeringsstål och järn och övrigt stål steg med 50,7 respektive 35,6 procent mellan juli 2021 och juli 2022.

Utveckling för olika byggvaror juli 2021–juli 2022
Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive moms

Källa: SCB

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Vitvaror ökade mest i månaden juli

Bland entreprenörerna har byggmaterialkostnaderna totalt stigit med 20,7 procent mellan juli 2021 och juli 2022. Den kategori som hade den största månadsökningen mellan juni 2022 och juli var vitvaror, som fick en ordentlig skjuts uppåt med plus 4,5 procent på en månad och landar nu på hela 12,7 procent jämfört med juli 2021. Övriga kategorier har också ökat under tidsperioden.

Sammanställt av Kent Oderud, ordförande APPLiA

 


Branschnyheter


Nya skattesatser – skatten höjs med 9,31 procent

Så var det dags igen – efter fem månader ska skattesatserna vid deklaration av elektronikskatten åter uppdateras vid årsskiftet. Denna

Black Friday blev Black Week – och blir Black Month 

Black Friday, en tradition som började i Philadelphia, USA, under 1960-talet, har genomgått en stor utveckling. Från att ha varit

En mörk september

Den tilltagande lågkonjunkturen och den kraftigt ökade elektronikskatten vid halvårsskiftet gav en rejäl tillbakagång för införsäljningen av vitvaror till den

Matter 1.2 – med stöd för nio nya produktkategorier 

The Connectivity Standards Alliance har meddelat att Matter version 1.2 nu är tillgänglig för tillverkare och plattformar. Matter är namnet