Efter påtryckningar: Skatteutskottet säger nej

Skatten på viss elektronik (bl.a. vitvaror, IT och annan hemelektronik) infördes i juli 2017 och har sedan dess utsatts för stark kritik från myndigheter, företag och organisationer. Det har endast lett till att skatteupplägget ändrats flera gånger sedan införandet och höjningar av skatten har skett med mellan 40-50 procent. De ständiga ändringarna tyder på att skatten inte fungerar och genererar administrativa utmaningar och kostnader för företagen. Fördyrningen drabbar konsumenter och spär på inflationen.

Det nytillträdda Skatteutskottet säger nu nej till att justera elektronikskatten ytterligare en gång. Nu gäller det förslaget att justera upp elektronikskatten årsvis i förhållande till BNP-utvecklingen. Den förra regeringens förslag var ju att lägga på ytterligare två procent på toppen av den indexuppräkning som sker vid varje årsskifte av elektronikskatten. Syftet med detta skulle ha varit att skatten skulle ta hänsyn till inkomstökningar och inte bara följa den allmänna prisökningen.

Överindexeringen stoppas

Då den årliga indexuppräkningen per den 1 januari 2023 redan möjligtvis blir tvåsiffrig – då den ska spegla inflationen – så skulle det betyda en skatteökning på cirka tolv procent för 2023 med den överindexering som den tidigare regeringen föreslagit. Denna överindexering säger nu Skatteutskottet i Sveriges Riksdag nej till.

Skatteutskottet menar också att de utvärderingar som gjorts av skatterna har visat att de inte har varit tillräckligt effektiva för att nå de mål som varit syftet med dem. Därför tycker utskottet att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om att räkna om dessa skatter utifrån BNP-index.

Centerpartiet är med i kritiken mot elektronikskatten

Samtliga partier i det nya regeringsunderlaget plus också C står bakom beslutet i Skatteutskottet och passar också på att ifrågasätta skatten helt och hållet. Denna gruppering har majoritet i utskottet och därmed så är det sannolikt att anta att också riksdagen röstar i denna riktning.

S, V och MP har invändningar mot utskottets förslag i två reservationer. Socialdemokraterna tycker att riksdagen ska rösta ja till detta förslag, som handlar om att justera skatten på kemikalier i viss elektronik. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker att riksdagen ska rösta ja till den förra regeringens förslag i stort, men poängterar också att skatten behöver förändras för att fungera bättre. Läs hela Skatteutskottets betänkande (som också berör avskaffandet av sopförbränningsskatten) här.

Planerad dag för debatt och beslut i Riksdagen

Innan riksdagen fattar beslut i en skattefråga behandlas den först i riksdagens skatteutskott. Utskottet lämnar sitt förslag till beslut utifrån vad majoriteten av ledamöterna i utskottet tycker. De som inte håller med får lämna invändningar, i form av så kallade reservationer. Riksdagen beslutar oftast som utskotten föreslår, men ibland får en reservation fler röster.

Planerad dag för debatt och beslut och elektronikskattens överindexering är idag onsdag den 26 oktober. Debatten i kammaren och omröstningen sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand. Följ debatten och omröstningen via Webb-tv – Riksdagen

Text: Kent Oderud


Branschnyheter


Häll med integrerad fläkt förändrar köken 

Den senaste trenden inom spishällar är modeller där köksfläkten integrerats i hällen, och den största fördelen med detta är givetvis

Tuff inledning på året för branschen 

Branschen backar jämfört med 2022  Året 2023 har startat svagt, vilket branschens inköpsstatistik för januari visar tydligt. Jämfört med rekordåren

Digitala produktpass – nu finns en prototyp  

Som en del i förberedelserna för de digitala produktpassen har projektet ProPare tagit fram en prototyp för att visa hur

Så ska Applia få fler att återbruka mer

Vi ser ett ökat intresse för återbruk men vad kan egentligen definieras som återbruk? Begagnat försäljning, genomgång av trasiga/uttjänta produkter