Experterna: Handeln får en bra sommar – hösten blir deppigare

Konjunkturinstitutet släppte förra veckan en prognos som kraftigt sänkte förväntningarna på svensk ekonomi. Inflationen, som är den högsta på 30 år, väntas stiga ytterligare, samtidigt som hushållens köpkraft väntas minska och räntorna tar ett rejält kliv uppåt. Inte de bästa förutsättningarna för en framgångsrik sommar för branschvarorna, eller hur?

Men lyssnar man på HUI:s och Handelsrådets expertpanel vid förra veckans presentation under temat ”Med vilka förutsättningar möter handeln sommaren” ser köpfesten i handeln ut att ändå kunna hålla i sig under sommaren. Just nu vill konsumenterna vara ute och göra saker. De vill resa, besöka nöjesparker, köpa kläder, arrangera fester och äta ute. Därtill är renoveringsvågen fortfarande stark då den har en längre bromssträcka. Det fortsätter sannolikt så under sommaren. Däremot får vi säkert se en inbromsning inom flera områden efter sommaren. Hösten kan med andra ord bli deppigare enligt HUI:s och Handelsrådet.

Förlorad köpkraft får konsekvenser

Den försämrade köpkraften beräknas till drygt 4.000 kr för en barnfamilj utanför storstadsområdena och motsvarande drygt 5.000 kr inom storstadsområdena enligt HUI:s beräkningar. Det kommer att mötas av ett lägre sparande och mindre spenderingar inom områdena möbler och heminredning, renoveringar, järn- och byggvaror, hemelektronik, men också resor framöver. De resor som görs nu under sommaren och hösten är ofta bokade och betalade innan inflationen stack iväg och räntorna gick upp. Även tjänster kommer att få bidra till tillbakagången i konsumtion – såsom abonnemangstjänster och tjänster kopplade till RUT och ROT samt leveranstjänster likt Foodora och Volt. Det blir också slut på oplanerade impulsinköp i butikerna och på e-handelsplatserna.

APPLiA-branschen

Mot bakgrund av detta kan APPLiAnytt konstatera att den något pandemidopade marknaden för hushållsapparater åter lär hamna på nivåer vi sett innan pandemin 2019 medan de större vitvarorna kommer att klara sig något bättre då fortfarande stora leveranser till nybyggnation och renoveringar ligger i orderböckerna för det närmaste halvåret.

Reparationstjänster kommer att öka

Vad pekar experterna på när det gäller det som trots de mörka konjunkturutsikterna kommer att få en mer positiv utveckling? Där finns sektorer såsom reparationstjänster för hemutrustning, klädesplagg, hemelektronik m.m. och annat som andas hållbarhet och resursorientering. Generellt väntas också lågprisaktörer, oavsett bransch, gynnas de närmaste månaderna.

– Lågpris och second hand kommer att gå bra liksom reparationer, prognostiserade avslutningsvis Per Ljungberg, vd för Svensk Distanshandel, under HUI:s presentation.

Men även premiumprodukter och produkter med längre livslängd kommer att premieras av konsumenterna. Polariseringen mellan lågpris och hållbarhet kommer att tillta.

Fysiska butiker vinner andelar

Av de 883 miljarder som omsattes i hela detaljhandeln under förra året var 16 procent onlineförsäljning. Nu förväntas framöver en andelsmässig återhämtning i den fysiska handeln och ett återtag i andelar. De rena e-handlarna väntas ta mer stryk än de med omni-koncept och egna fysiska butiker. Men mycket beror på vilken bransch vi ser på, framkom under presentationen.

Alla bilder ovan är från Handelsrådet. Se hela den presentationen och paneldiskussionen med experterna (ca 1 timme) HÄR.

/Kent Oderud


Branschnyheter


Dammsugare, dekorsatser och intelligenta ugnar

Wilfa kliver i och med lanseringen av Innovac Sensor in på dammsugarmarknaden igen, Bertazzoni ger användarna möjligheten att sätta en

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Möt Van Hanna, student på Connected home

Serviceingenjör Connected Home, som bedrivs av Teknikhögskolan, är en distansutbildning som APPLiA ansökte om att få starta 2019 då behovet

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets