Försäljning per energiklass 2021

APPLiAnytt presenterar nu 2021-års rapport av hur utvecklingen av försäljningen av vitvaror skett under året fördelat på ENERGIKLASS. Rapporten är baserad på APPLiAs marknadsstatistik för det gångna året och ger svaret på hur energimedvetna val Sveriges konsumenter gör.

Den europeiska energimärkningen har hjälpt konsumenter under 25 år att välja energibesparande vitvaror. Fram till 2020 beräknas EU-förordningarna kring energimärkningen för vitvaror totalt att ha sparat 2,6 TWh el i Sverige enligt experterna. Sverige förbrukar årligen totalt cirka 400 TWh. Förordningen har också uppmuntrat branschens företag att utveckla produkter som förbrukar mindre energi, mindre andra resurser såsom t.ex. vatten och minska ljudemissioner.

A-G ny skala – men ännu inte för alla produkter

Sedan mars 2021 märks produkterna med energiklasserna A till G, i stället för A+++ till D som det varit hittills. Det nya systemet gäller inte alla typer av vitvaror utan det är tvättmaskiner, diskmaskiner samt kylar och frysar som nu erhållit den nya skalan. Övriga produktgrupper behåller tillsvidare den gamla betygsskalan – något nytt ändringsdatum för dessa finns ännu ej från EU.

En viss förvirring finns därför bland konsumenter, som under året fått två olika energibetyg på samma produkt levererat, då båda bifogats produkten helt enligt reglerna. För dessa kunder är det värt att betona att själva energiförbrukningen på produkten INTE har ändrats – bara skalan för energibetyget.


Efterfrågan på energisnåla vitvaror ökar  

APPLiAs årsrapport visar att efterfrågan på energisnåla vitvaror ökar. Det är allra tydligast för de produktgrupper som fortfarande har den äldre märkningen dvs torktumlare, ugnar/spisar och fläktar. Här kan rapporten jämföra med försäljningen tidigare år. Och trenden är tydlig!

Majoriteten av torktumlarna (hela 72 procent) är minst A-klassade och 59 procent har klass A++ eller A+++. Den stora andelen torktumlare med ytterligare optimerad värmepumpsteknik är den primära förklaringen till denna höga andel. Utmärkande är också att ugnar/spisar ökar A+ klassade produkter med hela 4 procentenheter. Även köksfläktar uppvisar en kraftig uppgång i A+ klass. Allt framgår av rapporten från APPLiA.


Stor andel grönklassat – även enligt den nya skalan

Vitvaruindustrin har snabbt antagit utmaningen med de nya, mer utmanande betygsskalorna, och levererat ett utbud av ’grönklassade’ produkter i stor omfattning under 2021. Det framgår av rapportens redovisning av hur försäljningen skett för de produktkategorier som erhållit nya betygsskalor. Med tvättmaskiner har vi kommit längst med att uppnå de högsta betygen i de nya, strängare betygsskalorna. Hela 59 procent av de sålda tvättmaskinerna är redan nu grönklassade, dvs. har betyg A, B eller C enligt den nya skalan (se bild ovan).

Utbudet från branschens företag har också motsvarat efterfrågan på energisnåla diskmaskiner och kylskåp/frysskåp där andelen grönklassade produkter redan nu är 25 till 30 procent av det totala antalet sålda enheter i Sverige. Allt enligt den nya, krävande betygsskalan.

Eftersom flertalet variabler förändrats i de nya betygen, så kan ingen relevant jämförelse göras mellan de nya energibetygen och de tidigare. För dessa produktgrupper, med nya betygsskalor, kan därför ingen jämförelse med tidigare år m.a.p. försäljningen per energiklass göras.

Se den kompletta rapporten från APPLiA i pdf-format genom att klicka här.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket