Fortsatt stort fokus på kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för hela vår bransch och Applia har länge varit drivande i dessa. Som initiativtagare till YH-utbildningen för servicetekniker glädje vi åt att över 90% erhåller jobb efter utbildningen men vårt arbete slutar inte där. 

Applia har under de senaste 15 åren arbetat aktivt tillsammans med skolor och myndigheter för att skapa eftergymnasial utbildningar för servicetekniker. Under dessa år har branschen utbildat cirka 150 tekniker. Det är på långa vägar inte tillräckligt då flertalet servicetekniker i branschen är till åren komna. Under det senaste året har ett omtag behövt göras utifrån att Myndigheten för Yrkeshögskolan inte beviljade ytterligare intag av elever till nuvarande utbildning. Applia har tillsammans med Teknikhögskolan som är utbildningsanordnare ansökt om ny delvis förändrad utbildning och kursinnehåll. Beslut om denna beviljas kommer efter årsskiftet.

Över 90% av de utbildade har kontinuerligt erhållit arbete efter genomförd utbildning under alla dessa år, dock har vi löpande haft svårt att fylla samtliga utbildningsplatser vilket legat oss i fatet när diskussion om utbildningarna skall få godkännande för ytterligare intag, dvs förlängning av utbildningen.

Vill öka genomslagskraften

Teknikområdet har inte samma genomslag på YH-utbildningar såsom exempelvis bygg har där övergripande organisationer såsom Byggnads och Byggföretagen varit mycket aktiva och med gedigna resurser fått sitt område väl tillgodosett. Teknikområdet har tyvärr inte samma stöd från övergripande organisationer utan där arbetar enskilda branscher helt själva kring konkret kompetensförsörjning i form av dedikerade branschutbildningar. Det är naturligtvis olyckligt och bidrar till att teknikområdet inte satsas på i lika hög grad som andra YH-utbildningar. Vidare är det svårt för utbildningsanordnare att finansiera genomförandet av teknikorienterade utbildningar eftersom de generellt genererar högre kostnader i genomförandet.

Under kommande verksamhetsår kommer vi därför öka vårt fokus på kompetensförsörjningen ytterligare genom att bland annat än mer synliggöra branschens del i den gröna omställningen och cirkularitet.

/Matts Spångberg, vd


Branschnyheter


Produktnyheter för allergiker, trångbodda och energimedvetna

Skaftdammsugare med dammsugarpåsar, lyxig och kompakt espressomaskin och kombimaskin med hybridteknik till tvättstugan. APPLiAs medlemsföretag lanserar ständigt nya innovativa produkter för hemmets alla

De’Longhi har presenterat hållbarhetsmanifestet ”Transforming with Integrity”

De’Longhi presenterade den 1 november det nya hållbarhetsmanifestet ”Transforming with integrity”, som förklarar De’Longhis hållbarhetsarbete, motiv och uppdrag genom tre

Electrolux och Houdini samarbetar för hållbar klädvård

Med hållbarhet och cirkulära affärsmodeller gemensamt utökar Electrolux och Houdini Sportswear sitt samarbete genom att öppna en hub i Houdinis

Smeg öppnar upp nyrenoverat showroom och butik i Malmö

Smeg öppnade sin svenska filial 2005 i det expansiva området Dockan i Västra hamnen, Malmö. Här vill man visa upp