Kartläggning: Partierna alltmer kritiska till elektronikskatten

Elektronikskatten har mött hård kritik sedan den infördes 2017. Redan innan skatten infördes varnade Skatteverket för skattens utformning. 2020 genomförde Skatteverket och Kemikalieinspektionen en utvärdering av skatten som slog fast stora brister. Men hur starkt är stödet för skatten idag? APPLiA har låtit gå igenom riksdagspartiernas officiella ställningstaganden och intervjuat partiernas talespersoner.

Kritiken har växt
Det saknas ännu en majoritet i riksdagen för att avskaffa elektronikskatten. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna uttrycker dock ett stöd för att avveckla skatten. Den kritiska utvärdering som expertmyndigheterna (Skatteverket, Kemikalieinspektionen) genomfört har satt ljuset på skattens stora brister och kritiken har därefter tilltagit.

Skatten stöds ännu av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, men bristerna uppmärksammas av nära nog samtliga. Av de partier som står bakom skatten pekar flera på att den inte fått avsedd effekt samt vikten av att problemen omhändertas och åtgärder behöver vidtas utifrån utvärderingens slutsatser.

Förslag till höjning faller
Den BNP-indexering som regeringen föreslagit ser ut att falla, om de partier som uttryckt sitt motstånd mot den står fast vid sina positioner. I dagsläget samlar de partier som motsätter sig regeringens senaste förslag till höjning av elektronikskatten en stor majoritet i riksdagen.

APPLiA: Vill inte se greenwashing
Det är tydligt att fler partier blivit medvetna om skattens negativa effekter, både för branscherna men framför allt för miljön. Miljöpolitiken måste prioriteras av kommande regeringen, men fokus måste ligga på effektiva åtgärder som får avsedda effekter. Annars riskerar förtroendet för miljöpolitiken att urholkas och undergrävas. En skadlig skatt som inte ger den miljönytta den syftar till måste avskaffas. Annars ses det som politisk greenwashing och det är någonting som ingen vill se sker.

 

Komplett kartlägg här:
Läs mer om varje partis ställningstagande i dokumenten via länkarna.

Socialdemokraterna: ”Att skattens utformning kritiserats är inte detsamma som att den förkastats”

Moderaterna: ”Elektronikskatten fungerar endast som en straffskatt på vitvaror och elektronik”

Sverigedemokraterna: ”Skatten ska avskaffas”

Centerpartiet: ”Det är dags att agera på den utvärdering av skatten som gjorts”

Vänsterpartiet: ”Skatten har inte fått den effekt som avsågs”

Kristdemokraterna: ”Vi är kritiska till skatten som helhet”

Liberalerna: ”Nu vill vi följa upp utvärderingen och agera framåt på den”

Miljöpartiet: ”Vi ser att det finns en del problem med skatten som behöver lösas”

/Kent Oderud


Branschnyheter


Dammsugare, dekorsatser och intelligenta ugnar

Wilfa kliver i och med lanseringen av Innovac Sensor in på dammsugarmarknaden igen, Bertazzoni ger användarna möjligheten att sätta en

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Möt Van Hanna, student på Connected home

Serviceingenjör Connected Home, som bedrivs av Teknikhögskolan, är en distansutbildning som APPLiA ansökte om att få starta 2019 då behovet

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets