Maj – en tuff månad maj för branschen

Fortfarande har branschen en bättre utveckling än jämförelseåret 2020, men gentemot föregående pandemiår 2021 förlorar branschen nu mark. Samlat vitvaror (MDA) och hushållsapparater (SDA) ligger vi värdemässigt efter årets första fem månader 3,8 procent under samma period förra året.

 

Hela sällanköpshandel backar

Handelsrådet inom HUI presenterade idag hur det första kvartalet rullat på för hela detaljhandeln och konstaterar att detaljhandelns försäljning faktiskt ökade med 1,2 procent under det första kvartalet 2022. Men de konstaterar vidare att ökningen helt och hållet kommer från livsmedelshandeln, som landade på plus 3,2 procent. Denna tillväxt är främst driven av prisökningar.

Sällanköpsvaruhandeln hade däremot en svagt negativ tillväxt på 0,1 procent. Och Handelsrådet konstaterar att den negativa tillväxten drevs främst av försäljningstapp i elektronik- och vitvaruhandeln samt i sporthandeln.x§

Handelsrådet konstaterar slutligen att dagligvaruhandeln därmed stod för hela tillväxten i detaljhandeln under perioden. Vilket medfört att försäljningsutvecklingen i detaljhandeln var helt prisdriven under årets första kvartal.

 

Vitvaror (MDA) håller årstakten

Trots en relativt svag maj-månad för de stora vitvarorna (-4,5 procent) så håller alla produktsegment (förutom ’kylprodukter’ och ’mikrougnar’) sig på plussidan med 0,6 procent när det gäller den värdemässiga utvecklingen de första fem månaderna i år. Bäst ligger diskmaskiner med plus 10,3 procent gentemot 2021. Sämre har det gått för mikrougnar med minus 10 procent.

Hushållsapparater (SDA) har det tuffare

Med månadsvärdet minus 25 procent så känns pandemiårens rekordförsäljning av SDA rätt långt borta nu… Samtliga stora produktsegment förlorar ordentligt i månaden i jämförelse med föregående års majmånad. Några små glädjeämnen finns dock bland de nedbrutna produktkategorierna; vattenkokare (kettles), hårtorkar, stora köksmaskiner/assistenter över 6 ltr kapacitet, skärmaskiner och vakuumförpackare som alla uppvisar positiva jämförelsetal mot maj förra året.

/Kent Oderud

 


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket