Marknadssiffrorna korrigerade till det bättre

Marknaden för vitvaror (MDA) och hushållsapparater (SDA) uppvisar nu bättre siffror än vad som redovisats av APPLiA tidigare. Statistiken, som bygger på rapporter från alla deltagande företag, har innehållit felaktigheter från ett av dessa företag – dessa siffror har nu rättats och statistiken från mars, och därmed hela det första kvartalet, är nu korrekt.

Med de korrigerade siffrorna framgår att sell-in värdet för den samlade marknaden (MDA+SDA) tappat drygt sju procent gentemot samma period föregående år. Detta är ett tydligt steg i rätt riktning jämfört med den tidigare uppgivna siffran på -22 % i februari.  

Månaden mars var den hittills starkaste sätt till omsättning i år, men ändå drygt åtta procent sämre är mars månad 2022.   

MDA nästan ifatt föregående år 

Bland de större vitvarorna hålls takten uppe hyfsat bra – inte jämfört med rekordnivån under pandemin, men ändå väldigt nära utfallet för MDA-marknaden 2022 med knappt 1,1 procent att ta ifatt.  

Bland produktsegmenten sticker kyl- och frysprodukter ut med ett starkt plus gentemot förra årets första kvartal. Hela 7,8 procent ökar denna segmentsgrupp och det är de inbyggda kylarna och frysarna som uppvisar de högsta ökningarna följt av kyl/frys-kombinationer.  

Också segmenten tvätt/tork samt spis/ugn/häll hänger värdemässigt någorlunda bra med i jämförelsen mot föregående år. Inom dessa båda segment är det produktområdena tvätt/tork-kombinationer och hällar som gått bäst hittills i år.         

SDA kämpar tappert 

Siffrorna för SDA påverkades i mindre omfattning av den statistik-korrigering som genomfördes nu i mars, så den mörka bilden av marknadsutvecklingen står sig även om totalmarknadssiffran är något mindre negativ än den var innan statistikrättningen genomfördes.  

Nu är den korrekta siffran för SDA i mars samlat minus 27,5 procent – i februari uppgav vi hela minus 35 procent! Glädjeämnet bland produktsegmenten är produkter för strykning, som värdemässigt uppvisat ett plus på nästan fyra procent här ovan i bilden. Detta efter tre års minus-siffror för detta segment.  

Kaffemaskiner hade en stark månadsförsäljning i mars och ökade i månaden med mer än tio procent gentemot mars 2022. Det bidrog till en förbättring av det ackumulerade kvartalsresultatet för kaffemaskiner, som nu ligger tio procent under Q1 2022. 

Text: Kent Oderud      


Branschnyheter


APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för

Höjningen av elektronikskatten för vitvaror ger skjuts åt inflationen

Det ökade skatteuttaget av elektronikskatten slår igenom i SCB:s senaste inflationsstatistik för både privatkonsumtion och byggkostnader. Sammantaget visar siffrorna att