Minskad byggtakt under det första kvartalet 2022

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet, 2002-2022

Källa: SCB

Statistiska Centralbyrån presenterade i veckan antalet påbörjade bostäder i Sverige under det första kvartalet. Rapporten visar att det påbörjades nyproduktion av totalt cirka 14 100 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2022. Det är 13 procent färre i jämförelse med kvartal 2021, då 16 242 bostadslägenheter började byggas.

Minus 15 procent för bostäder i flerbostadshus

Ur rapporten framgår att ”av de påbörjade bostadslägenheterna finns 11 050 i flerbostadshus. Det är 15 procent färre än under 2021. Småhusbyggandet har minskat mot förra året, 3 050 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka fem procent färre än under samma period 2021. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1050 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 700 lägenheter under första kvartalet 2021”.

Nybyggnation i storstäderna minskar 

Nedgången syns mest i alla storstadsområden medan landet i övrigt tuffar på. Mest sticker Västerbotten och Norrbotten samt Örebro ut – dessa regioner ökar antalet påbörjade bostäder ordentligt.

Prisökningar bromsar byggandet

Företrädare för byggbranschen pekar på ett antal faktorer som kan påverka nybyggnationen negativt också framöver; ränteutvecklingen kommande kvartal, hotande betongbrist och brist även på andra insatsvaror och prisökningen på dessa – se t.ex. armeringsstål med plus 108 procents ökning och trävaror med plus 46 procent i diagrammet nedan:

 

 Prisutveckling för olika byggvaror april 2021–april 2022

Källa: SCB

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av SCB’s Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Kent Oderud


Branschnyheter


Dammsugare, dekorsatser och intelligenta ugnar

Wilfa kliver i och med lanseringen av Innovac Sensor in på dammsugarmarknaden igen, Bertazzoni ger användarna möjligheten att sätta en

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Möt Van Hanna, student på Connected home

Serviceingenjör Connected Home, som bedrivs av Teknikhögskolan, är en distansutbildning som APPLiA ansökte om att få starta 2019 då behovet

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets