Minskad byggtakt under det första kvartalet 2022

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet, 2002-2022

Källa: SCB

Statistiska Centralbyrån presenterade i veckan antalet påbörjade bostäder i Sverige under det första kvartalet. Rapporten visar att det påbörjades nyproduktion av totalt cirka 14 100 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2022. Det är 13 procent färre i jämförelse med kvartal 2021, då 16 242 bostadslägenheter började byggas.

Minus 15 procent för bostäder i flerbostadshus

Ur rapporten framgår att ”av de påbörjade bostadslägenheterna finns 11 050 i flerbostadshus. Det är 15 procent färre än under 2021. Småhusbyggandet har minskat mot förra året, 3 050 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka fem procent färre än under samma period 2021. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1050 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 700 lägenheter under första kvartalet 2021”.

Nybyggnation i storstäderna minskar 

Nedgången syns mest i alla storstadsområden medan landet i övrigt tuffar på. Mest sticker Västerbotten och Norrbotten samt Örebro ut – dessa regioner ökar antalet påbörjade bostäder ordentligt.

Prisökningar bromsar byggandet

Företrädare för byggbranschen pekar på ett antal faktorer som kan påverka nybyggnationen negativt också framöver; ränteutvecklingen kommande kvartal, hotande betongbrist och brist även på andra insatsvaror och prisökningen på dessa – se t.ex. armeringsstål med plus 108 procents ökning och trävaror med plus 46 procent i diagrammet nedan:

 

 Prisutveckling för olika byggvaror april 2021–april 2022

Källa: SCB

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av SCB’s Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Kent Oderud


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket