Minskad byggtakt under det första kvartalet 2022

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet, 2002-2022

Källa: SCB

Statistiska Centralbyrån presenterade i veckan antalet påbörjade bostäder i Sverige under det första kvartalet. Rapporten visar att det påbörjades nyproduktion av totalt cirka 14 100 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2022. Det är 13 procent färre i jämförelse med kvartal 2021, då 16 242 bostadslägenheter började byggas.

Minus 15 procent för bostäder i flerbostadshus

Ur rapporten framgår att ”av de påbörjade bostadslägenheterna finns 11 050 i flerbostadshus. Det är 15 procent färre än under 2021. Småhusbyggandet har minskat mot förra året, 3 050 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka fem procent färre än under samma period 2021. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1050 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 700 lägenheter under första kvartalet 2021”.

Nybyggnation i storstäderna minskar 

Nedgången syns mest i alla storstadsområden medan landet i övrigt tuffar på. Mest sticker Västerbotten och Norrbotten samt Örebro ut – dessa regioner ökar antalet påbörjade bostäder ordentligt.

Prisökningar bromsar byggandet

Företrädare för byggbranschen pekar på ett antal faktorer som kan påverka nybyggnationen negativt också framöver; ränteutvecklingen kommande kvartal, hotande betongbrist och brist även på andra insatsvaror och prisökningen på dessa – se t.ex. armeringsstål med plus 108 procents ökning och trävaror med plus 46 procent i diagrammet nedan:

 

 Prisutveckling för olika byggvaror april 2021–april 2022

Källa: SCB

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av SCB’s Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp.

Kent Oderud


Branschnyheter


Expertens tips – så skyddar du ditt hem mot hackare

Digitaliseringens fördelar är många – komfort, hållbarhet och tideffektivitet är några av de faktorer som kan öka tack vare smarta

Industriell innovation, hållbarhet och tjänstetillväxt

2023 inleddes med CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas – ett mecka för produktnyheter och tekniska innovationer. Applia bevakade

Trendspaning CES – Consumer Electronics Show

Förändringsarbetet på CES har pågåt under flera år och nu även resulterat i att arrangären bytt namn till CTA –

Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder

Allt är inte mörkt på byggmarknaden för bostäder. I alla fall inte på kort sikt. Antalet färdigställda bostäder har hållit