Rapport visar: effektivare RUT-avdrag behövs

Rutavdraget för reparation av vitvaror infördes 2017. Branschorganisationen APPLiA följer årligen upp hur detta avdrag nyttjas för reparationer av kylar, frysar, tvättmaskiner och dylikt i svenska hem.    

Några nya kategorier har tillkommit i RUT-systemet sedan 2021 – se grön text i diagrammet ovan. Bäst av dessa har kategorien möblering samt montering av möbler lyckats med att få utväxling. Den kategorien har på kort tid gått förbi reparation av vitvaror och landat på 57 miljoner kr under 2022. 

Av de nya kategorierna har transport av bohag och lösöre till försäljning och återanvändning fått allra minst genklang där endast 0,02 procent av de samlade rutavdragen betalats ut. 

Cirkularärbeteendet kräver ett effektivare rutavdrag 

Förutom de stora kategorierna städ-, trädgård-, flytt-tjänster)så har ännu ingen av de andra avdragskategorierna knappast fått någon större effekt gentemot sina ursprungliga målsättningar.   

En ökad användning av avdraget för reparation av vitvaror skulle kunna bidra positivt till ett ökat cirkulärt beteende bland svenska hushåll. Skulle avdraget vara mer relevant för dessa reparationer så skulle ett betydligt större antal hushållsmaskiner repareras i stället för att bytas ut mot nyproducerade. Nu minskar i stället dessa ner till 0,7 procent andel av det totala rutavdraget i Sverige och det måste vi förändra. 

Skarpa förslag till ökad cirkularitet 

APPLiA har därför i remissförfaranden och andra sammanhang framfört skarpa förbättringsförslag, som i ett slag skulle påverka viljan att reparera och göra service på vitvaror. Därmed skulle ett väsentligt bidrag till det cirkulära samhället uppnås. 

Läs om dessa skarpa förslag och den kompletta PDF-rapporten om rutavdraget 2022 här: Applia-rapport RUT-avdrag 2022

Text: Kent Oderud


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket