Rapport visar: effektivare RUT-avdrag behövs

Rutavdraget för reparation av vitvaror infördes 2017. Branschorganisationen APPLiA följer årligen upp hur detta avdrag nyttjas för reparationer av kylar, frysar, tvättmaskiner och dylikt i svenska hem.    

Några nya kategorier har tillkommit i RUT-systemet sedan 2021 – se grön text i diagrammet ovan. Bäst av dessa har kategorien möblering samt montering av möbler lyckats med att få utväxling. Den kategorien har på kort tid gått förbi reparation av vitvaror och landat på 57 miljoner kr under 2022. 

Av de nya kategorierna har transport av bohag och lösöre till försäljning och återanvändning fått allra minst genklang där endast 0,02 procent av de samlade rutavdragen betalats ut. 

Cirkularärbeteendet kräver ett effektivare rutavdrag 

Förutom de stora kategorierna städ-, trädgård-, flytt-tjänster)så har ännu ingen av de andra avdragskategorierna knappast fått någon större effekt gentemot sina ursprungliga målsättningar.   

En ökad användning av avdraget för reparation av vitvaror skulle kunna bidra positivt till ett ökat cirkulärt beteende bland svenska hushåll. Skulle avdraget vara mer relevant för dessa reparationer så skulle ett betydligt större antal hushållsmaskiner repareras i stället för att bytas ut mot nyproducerade. Nu minskar i stället dessa ner till 0,7 procent andel av det totala rutavdraget i Sverige och det måste vi förändra. 

Skarpa förslag till ökad cirkularitet 

APPLiA har därför i remissförfaranden och andra sammanhang framfört skarpa förbättringsförslag, som i ett slag skulle påverka viljan att reparera och göra service på vitvaror. Därmed skulle ett väsentligt bidrag till det cirkulära samhället uppnås. 

Läs om dessa skarpa förslag och den kompletta PDF-rapporten om rutavdraget 2022 här: Applia-rapport RUT-avdrag 2022

Text: Kent Oderud


Branschnyheter


APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för

Höjningen av elektronikskatten för vitvaror ger skjuts åt inflationen

Det ökade skatteuttaget av elektronikskatten slår igenom i SCB:s senaste inflationsstatistik för både privatkonsumtion och byggkostnader. Sammantaget visar siffrorna att