Nyproduktion av bostäder halveras  

SCB:s senaste rapport om bostadsbyggandet i Sverige, visar att det påbörjades byggandet av 20 950 lägenheter under de tre första kvartalen 2023. Det innebär en minskning med hela 55 procent jämfört med samma period 2022 då 46 533 bostäder började byggas. 

Påbörjade lägenheter, 1:a–3:e kvartalet 1975-2023 

Påbörjade lägenheter, 1:a–3:e kvartalet 1975-2023. Källa SCB 

Småhusproduktionen minskar i samma omfattning 

Småhusbyggandet drabbas också i liknande omfattning. De cirka 5 000 lägenheter som påbörjades under perioden är en minskning på 50 procent jämfört med de tre första kvartalen 2022. 

SCB skriver i sin rapport också att av de påbörjade bostäderna finns cirka 15 950 i flerbostadshus. Det är 56 procent färre jämfört med motsvarande period 2022. Majoriteten av dessa, 71 procent, blir enligt planerna upplåtna som hyresrätter.  

Störst nedgång utanför storstäderna 

Nedgången drabbar hela landet – med några få mindre undantag. Storstadsregionerna minskar med 54 procent och landet i övrigt men 65 procents nedgång. Endast regionerna Örebro (+42 lägenheter), Gävleborg (+78 lägenheter) och Jämtland (+23 lägenheter) uppvisar siffrorna för nystartad bostadsproduktion ökningar. Men dessa marginella ökningar kompenserar inte bortfallet av nystartad bostadsproduktion i landets övriga regioner.    

Vitvarumarknaden påverkas 

Följderna för vitvarumarknaden kommer att förstärkas framöver. Ännu är leveranserna till färdigställda bostäder betydande, men med denna neddragning av igångsättande av nya bostäder, så får det följder i medlemsföretagens leveranser av typiska ”byggprodukter” såsom spis/ugn, köksfläktar, kyl- och frysskåp samt diskmaskiner under de kommande åren, menar företrädare för branschen.     

Text: Kent Oderud 


Branschnyheter


APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för

Höjningen av elektronikskatten för vitvaror ger skjuts åt inflationen

Det ökade skatteuttaget av elektronikskatten slår igenom i SCB:s senaste inflationsstatistik för både privatkonsumtion och byggkostnader. Sammantaget visar siffrorna att