Ordförande har ordet: Stark retail i juli/wholesale är ”out of office”

Vad kan vi förvänta oss av sommaren förutom sol och sand mellan tårna? Ordförande Kent Oderud har tittat på sommarens siffror från försäljningen 2021.

Vi vet ju att juli är en stark retailmånad för vitvaror och elektronikvaror med ett månadsindex av 8 procent (2021) av årsförsäljningen. Kunderna finns där i hög grad för att uppdatera sina kök och tvättstugor i både fritidshus och permanentboendet, medan många av medarbetarna i våra branschföretag laddar batterierna på stranden inför den starkare höstsäsongen. Säsongsindex för semestermånaden juli gällande sell-in från branschföretagen inom APPLiA visar på att detta index är det lägsta under året med bara 6,9 procent. Dessa månadsindex baserades på försäljningen 2021 presenterades i APPLiAnytt 16 mars. Läs mer här.


Hushållen fortsätter konsumera

Jämfört med april 2021 ökade hushållens totala konsumtion med 7,5 procent, mätt i fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 5,3 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år.

Ett mörkt moln som kan påverka konsumenterna under branschsommaren, är att stora delar av hushållens konsumtionsökning landar inom andra näringsgrenar än vitvaror/elektronikprodukter. Till exempel så redovisar SCB att den ”enda branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt på årsbasis var möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror, som jämfört med samma period året innan minskade med 4,1 procent”. Detta medans restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice påverkade hushållskonsumtionen positivt med en ökning av hela 48 procent.


Och allt blir dyrare

Inflationstakten enligt Konsumentprisindex, det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 7,2 procent i maj 2022. Det är en uppgång från april då inflationstakten var 6,4 procent. Det är den högsta inflationstakten i Sverige sedan december 1991.

Utfallet påverkades till stor del av prisökningar för livsmedel och alkoholfria drycker, där kött samt mjölk, ost och ägg ökade allra mest. Den kategori i SCB-statistiken där vitvaror ingår tillsammans med bland annat möbler och hemelektronik benämns ”Inventarier och hushållsvaror” och uppvisar enligt SCB en årsökning av priserna med dryga 10 procent. Men det är ändå långt lägre än priserna för restaurangbesök och hotellövernattningar där logipriserna har ökat med nästan 28 procent det senaste året.


En het sommar?

Vi hoppas väl alla på en varm och solig sommar? En kategori branschvaror som brukar få ett ordentligt lyft när temperaturen stiger är, förutom portabel luftkonditionering och fläktar, också kyl- och frysskåp. Äldre skåp som ventilerats otillräckligt – där får kompressorn jobba extra mycket vid höga rumstemperaturer och kan råka ut för överbelastning. Har skåpet dessutom utslitna och otäta dörrlister – då förvärras problemet ytterligare. Detta kan ge en extra uppgång i försäljningen av alla typer av nya kylar och frysar under heta sommardagar.

Törs vi hoppas på en varm och skön sommar, en minskad inflation och en stark branschförsäljning i juli?

Kent Oderud


Branschnyheter


Dammsugare, dekorsatser och intelligenta ugnar

Wilfa kliver i och med lanseringen av Innovac Sensor in på dammsugarmarknaden igen, Bertazzoni ger användarna möjligheten att sätta en

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av

Möt Van Hanna, student på Connected home

Serviceingenjör Connected Home, som bedrivs av Teknikhögskolan, är en distansutbildning som APPLiA ansökte om att få starta 2019 då behovet

Matsvinnsdagen & Kaffets dag

Internationella matsvinnsdagen är, sedan 2020, instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Samma dag är det Kaffets