Rapport: Från hemleverans av is till elberoende kylskåp

Matilda Marshall forskar kring matförvaring, måltidskultur, hållbar matkonsumtion och vardagliga praktiker. Nu håller hennes projekt på att avslutas och hon har sammanfattat huvuddragen i en populärvetenskaplig rapport.

Att stänga av kylskåpet på vintern, hyra ett frysfack eller köpa mer konserver och pulverprodukter. Det kan låta märkligt idag men Matilda Marshall, Lektor i etnologi, Institutionen för kultur- och medievetenskaper på Umeå universitet (tidigare på Örebro universitet), undersöker om vi kan lära av historien för att bli klimatsmarta.

För drygt två år sedan skrev vi på APPLiAnytt om Matilda Marshalls forskning, i en artikel kallad ”Lär av historien för att köket ska bli klimatsmart”, som kortfattat handlade om hur matförvaring kan förstås som sätt att vara beredd på olika situationer i vardagen, från vardagliga måltider till gäster och möjliga kriser. Matilda berör även förändringar över tid sedan vi fick kylskåp samt diskuterar huruvida det är möjligt med en så kallad ”förrådshushållning” idag.

Artikeln ”Lär av historien för att köket ska bli klimatsmart” är skriven av Linda Harradine, Forskningskommunikatör på Örebro universitet, och finns att läsa här

Ett beroende som är svårt att ställa om från

Nu har Linda Harradine skrivit en ny artikel om Matilda Marshalls forskning, kallad ”Vi har byggt in ett beroende som är svårt att ställa om från” där Matilda Marshall bland annat säger att det finns en önskan hos många människor att ta vara på kylan och hitta energisnålare metoder för att förvara mat under vintern. Men vi har byggt in ett beroende av kyl och frys som är svårt för enskilda individer att bryta. Om målet är att göra måltidskulturen mer hållbar så behöver vi även ta hänsyn till matförvaringens roll för hur vi äter.

Artikeln ”Vi har byggt in ett beroende som är svårt att ställa om från” finns att läsa här.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Matilda Marshall har nyligen sammanfattat huvuddragen i sitt projekt i en populärvetenskaplig sammanställning kallad ”Från hemleverans av is till elberoende kylskåp – matförvaring och hållbarhetsföreställningar från 1920-tal till 2020”, som kan vara av intresse för de som arbetar med att utveckla framtidens hållbara matförvaring och hushållsprodukter, och den finns här som en PDF på 22 sidor.

Text: Ola Larsson

Foto: Linda Harradine


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket