Rekordökning för byggkostnader  

Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att byggkostnadsindex stigit kraftigt och årstakten nu uppgår till 16,3 procent. Siffror vi inte sett sen 1970-talet i Sverige. Stigande räntor är en viktig förklaring till uppgången.  

Statistiska centralbyrån (SCB) har nyligen släppt sifforna för utvecklingen av byggkostnaderna till och med januari 2023. SCB:s byggkostnadsindex för flerbostadshus har stigit kraftigt de senaste åren och fortsatte nu upp 2,2 procent i januari, jämfört med december. Detta fick årstakten att växla upp till 16,3 procent vilket är den högsta sedan september 1974. 

En viktig förklaring till uppgången är att stigande räntor bidrog till att byggherrekostnaderna, som står för 18 procent av byggkostnadsindex, steg med hela 6,7 procent mellan december och januari. På ett år har räntekostnaderna stigit 146,1 procent.  

Byggkostnadsindex för flerbostads hus exklusive moms

Källa: SCB / Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp. 

 

Byggmaterialkostnaderna ökade enligt SCB med 12,7 procent mellan januari 2022 och januari 2023. Därtill ökade alla materialkostnader, förutom kostnaden för trävaror som sjönk med 13,3 procent efter att ha vänt på en hög nivå. Mest ökade kostnaderna för armeringsstål och golvmaterial med 25,4 respektive 25,0 procent. Även vitvaror bidrog till denna ökning med plus 12,1 procent.   

Orsakar en trög bostadsproduktion framöver 

De kraftigt ökade byggkostnaderna bidrar starkt till att takten för uppstarten av nya bostadsprojekt under 2023 kommer att bli den lägsta på flera år. Enligt analysföretaget Byggfaktas byggstartsindikator gick nystarten av byggnationen av bostäder långsamt under de sista månaderna 2022. Siffrorna visade på en nära nog halvering jämfört med samma period 2021. Och prognosen för 2023 ser ännu dystrare ut. Boverket räknar i sin tur med cirka 33 000 påbörjade bostäder i år mot 60 000 förra året och 71 000 året dessförinnan. 

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, uttalade sig om detta i SVT. 

– För företagen är oron väldigt stor just nu, orderböckerna fylls inte på i den takt som skulle behövas. Vi går mot ett riktigt skitår 2023, säger hon till SVT. 

Det byggs ordentligt ändå 

Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat snabbt. Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande, som inte är bostäder, fortsatte upp 2,0 månadsprocent i januari till ännu en ny rekordnivå – även om en viss inbromsning noterats de senaste månaderna. Från januari 2022 har nu övrigt byggande ökat hela 44,9 procent. Stora bidrag kommer från byggandet av offentliga lokaler, framför allt sjuk- och hälsovård, men även kontorsbyggandet har ökat en del på sistone. Däremot sjunker byggstarterna när det gäller industriprojekt i Sverige, konstaterar Byggfakta. 

 Text: Kent Oderud 


Branschnyheter


Häll med integrerad fläkt förändrar köken 

Den senaste trenden inom spishällar är modeller där köksfläkten integrerats i hällen, och den största fördelen med detta är givetvis

Tuff inledning på året för branschen 

Branschen backar jämfört med 2022  Året 2023 har startat svagt, vilket branschens inköpsstatistik för januari visar tydligt. Jämfört med rekordåren

Digitala produktpass – nu finns en prototyp  

Som en del i förberedelserna för de digitala produktpassen har projektet ProPare tagit fram en prototyp för att visa hur

Så ska Applia få fler att återbruka mer

Vi ser ett ökat intresse för återbruk men vad kan egentligen definieras som återbruk? Begagnat försäljning, genomgång av trasiga/uttjänta produkter