Riksdagen röstar nej till justering av elektronikskatten

”Första steget mot ett avskaffande av elektronikskatten” – så kommenterar APPLiA Sveriges ordförande Kent Oderud riksdagens beslut att stoppa BNP-indexeringen av elektronikskatten vid årsskiftet.

Sveriges Riksdag beslutade idag onsdagen den 26 oktober att avvisa den förra regeringens förslag att lägga en tvåprocentig extra indexhöjning av elektronikskatten, på toppen av den redan rullande inflationsbaserade årsvisa höjningen, som i år sannolikt kommer att ligga nära 10 procent. Skatteutskottets bearbetning av frågan innan beslutet fattades idag i riksdagen framgår av en parallell artikel här i dagens APPLiAnytt.

— I underlagen till riksdagens beslut framgår att alla regeringsgrundande partier, inklusive Centerpartiet, står bakom beslutet och att dessa dessutom starkt ifrågasätter elektronikskattens existens då den visat sig verkningslös för att uppnå miljömålen, säger Kent Oderud.

— Den politiska majoriteten hänvisar till att dessa frågor kring flamskyddsmedlen i elektronik löses allra mest effektivt inom ramen för de EU-förordningar som reglerar användningen av kemikalier och inte med nationella särbeskattningar, fortsätter han.

— Sverige borde nu ta ledning i detta arbete när vårt ordförandeskap i EU börjar om drygt två månader, avslutar Kent Oderud.


Branschnyheter


APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för

Höjningen av elektronikskatten för vitvaror ger skjuts åt inflationen

Det ökade skatteuttaget av elektronikskatten slår igenom i SCB:s senaste inflationsstatistik för både privatkonsumtion och byggkostnader. Sammantaget visar siffrorna att