Sällanköpsvaror rockar loss i november

APPLiA presenterar nu försäljningssiffror för november 2021. För vitvaror och hushållsapparater var november en rekordmånad värdemässigt! 

SCB meddelar i sin månadsrapport att hela detaljhandelns försäljningsvolym i Sverige ökade med 6,0 procent i november jämfört med motsvarande månad 2020. Därav så ökade sällanköpsvaruhandeln med 8,3 procent och dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 3,2 procent.

För vitvaror och hushållsapparater var november en rekordmånad värdemässigt! För första gången uppvisar vi en månadsomsättning i branschen som överstiger 1,2 miljarder kronor i leverantörsledet! Den procentuellt värdemässiga ökningen under månaden jämfört med november 2020 landade på drygt 5 procent.

MDA accelererar

Nu är det de större vitvarorna (MDA) som driver denna tillväxt med 10,7 procent mot november föregående år, medan de mindre hushållsapparaterna (SDA) bromsar in sin exceptionella ökning från tidigare under pandemin.

Inom MDA så är det produktkategorierna spisar, ugnar och hällar samt mikrougnar som står för den största ökningen under månaden, följt av torktumlare och de flesta delkategorierna av kylar och frysar. Färdigställandet av ett stort antal nybyggen och renoveringar av lägenheter och kök inför december och julhelger är förklaringen till månadens ökning av dessa kategorier – framförallt spis/ugn/häll.

SDA bromsar in i november

Inbromsningen med 3,5 procent för SDA är rätt naturlig då vi jämför oss med en exceptionell månad 2020 som ökade med otroliga 46 procent över icke pandemiåret 2019. I det perspektivet är denna november en klar framgång sett till historien, även om månaden i år uppvisar ett mindre minus.
Några av delsegmenten inom SDA har vänt, en del bromsar in såsom t.ex. kaffemaskiner medan andra har piggnat till. Till de som piggnat till återfinns produkterna inom hårvård såsom t.ex. hårtork och curlers, som visar på positiva ökningar under månaden. Bland de produktområden som fortsatt håller sin ökningstakt i månaden på 10-15 procent hittar vi köksmaskiner/assistenter och el-tandborstar, som båda har haft ett kanonår 2021. Andra SDA-kategorier håller jämna steg med utvecklingen jämfört med november 2020. Hit hör dammsugare och vattenkokare.

Slutsummering av 2021 snart…

Nu har vi snart också decembersiffrorna inrapporterade, vilket gör att vi snart kan summera branschåret 2021 här i APPLiAnytt. Redan nu står det klart att trots årets alla mörka moln med pandemi, komponentbrist, logistiktrubbel och materialprisökningar så kommer vi att kunna stänga året 2021 på en ny rekordnivå för branschen. Läs om detta i kommande APPLiAnytt.

PS: Justering av siffror från 3:e kvartalet
Nu i slutet av året har det gjorts korrigeringar från ett antal rapporterande leverantörer i APPLiA-statistiken, framförallt av tredje kvartalets siffror. Korrigeringarna avser främst produkter inom MDA och beror dels på vissa felaktigheter i återrapporteringen från kunder angående landsfördelningen, dels på att produkter kodats på fel sätt och därmed hamnat på fel plats i, eller helt utanför, statistiken. Korrigeringarna har nu genomförts för perioden juli-oktober och har påverkat det ackumulerade värdet som en minskning av det ackumulerade värdet med ca 1-2 procentenheter under perioden juli-oktober, meddelar Tobias Gullberg, ansvarig för APPLiA marknadsstatistik.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket